Паспорт міста

П А С П О Р Т  міста БІЛА ЦЕРКВА

Київської області

. Загальні відомості про район (місто обласного значення)

 • Дата утворення  1032 рік
 • Площа    0,034 тис.кв.км
 • Відстані від Києва    залізницею 91 км, автошляхом – 84 км

 • Георгафічні дані : Місто розташоване в лісо-степовій зоні .

По території міста  протікає  2 річки,  Рось, яка впадає в р. Дніпро загальна

протяжність 346 км та  річка Протока загальною протяжністю 59 км.

Межує з Білоцерківським районом.

 • Коротка історична довідка

Біла Церква - центр однойменного району Київської області. Має дві залізничні станції ("Біла Церква" і "Роток"), які мають важливе значення на лінії Фастів-Знам'янка. Місто є важливим вузлом автомобільних доріг, поряд з ним проходить автомагістраль Київ-Одеса.

Зведення міста Святого-Георгія-на-Росі (скорочена літописна назва — Юр'їв) великим київським князем Ярославом-Георгієм Мудрим 1032 року було частиною оборонних заходів по укріпленню кордонів держави. Місто стало військовою, адміністративною і церковною столицею Поросся. Тут була кафедра єпископів Юр'ївських. Після монголо-татарської навали місто не згадується у джерелах, проте археологічні данні свідчать на користь його існування вже під татарською зверхністю.

Перші документальні відомості про відродження міста зі зміненою назвою Біла Церква стосуються будівництва Білоцерківського замку київським воєводою князем С. Ф. Пронським 1552 року та надання привілеїв мешканцям міста, осадженого біля замку. Спочатку Біла Церква стала центром великого замкового округу, який тримали воєводи київські. Невдовзі місто і округ перетворюється на староство, яке тримали князі Острозькі, а з 1622 року Любомирські.

Біла Церква відігравала роль одного з важливіших центрів перших козацьких війн кінця XVI ст. під проводом К. Косинського, С. Наливайка і Г. Лободи.

З початком Визвольної війни Біла Церква стає полковим містом та важливішим оборонним пунктом козацької держави на прикордонні з Річчю Посполитою. З нею пов'язана більшість військових подій, які відбувалися в цей час на козацькій території, зокрема Білоцерківська битва й підписання договору 1651 року. Білу Церкву неодноразово відвідував гетьман Б. Хмельницький.

Під час майже безперервних війн часів Руїни Біла Церква була одним з їх епіцентрів. Більшість гетьманів відвідали місто або бажали заволодіти нею озброєною рукою.

З 1680-ті рр. Біла Церква продовжує грати роль польського прикордонного центру. Коменданти Білоцерківської фортеці ведуть військові дії проти фастівського полковника С. Палія, який 1702 році захоплює місто і переносить сюди свою резиденцію. Незабаром Біла Церква опиняється у руках гетьмана І. Мазепи і стає правобережною столицею Гетьманщини. Біля 1712 року місто повертається під контроль польського уряду.

1774 року Біла Церква була подарована коронному гетьману Ф.-К. Браницькому і через кілька років перетворилася на Білоцерківське графство, яке находилося у володінні гр. Браницьких до 1917 року.

У XIX ст. Біла Церква перетворилася на визначний політичний і промисловий центр краю. Резиденцію гр. Браницьких відвідували імператори та члени царської сім'ї, визначні російські та польські політичні діячі.

1917 рік пройшов у місті порівняно спокійно. Але наступного року Білу Церкву поглинає хаос громадянської війни. Протягом 1917-1920 рр. місто почергово контролювалося різними політичними силами, аж до 8 червня 1920 року, коли у місті закріпилася радянська влада.

Перед Другою світовою війною Біла Церква зазнала чимало змін. Збудовано нові та відновлено старі підприємства. Відкрито низку освітніх та культурно-освітніх закладів. Поряд з цим білоцерківці пережили усі жахи голодомору та репресій.

316 липня 1941 року по 4 січня 1944 року тривала окупація Білої Церкви німецькими військами.

Після звільнення розпочинається відбудова Білої Церкви, відновлення культурно-освітніх закладів та промислових підприємств. До 1946 р. місто було повністю відбудоване.

Протягом 1959-1965 рр. в місті побудовано та введено в дію 14 нових підприємств, розпочато будівництво велетня нафтохімічної промисловості СРСР — Білоцерківського шинного комбінату.

Сьогодні в мiстi працюють пiдприємства рiзних галузей, провiдними  з   них є нафтохiмiчна, харчова, переробна, машинобудiвна.

 • Промисловість: короткий аналіз

Звітуюче коло промислових підприємств міста у 2009 році становило 47 підприємств, в тому числі 2 підприємства державної форми власності..

За січень-грудень місяць 2009 року обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств склав 2054,5млн.грн., що становить 9,1 % від загальних обсягів реалізації по Київській області.  У розрахунку на одну особу реалізація по місту Біла Церква склала 9816 грн.

Домінуючими галузями, які формують обсяги промислового виробництва міста є хімічна та нафтохімічна, целюлозно-паперова, харчова та ін. Найбільш потужні – закрите товариство «Росава» по виготовленню автошин, товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер ГТВ» по виготовленню формових та неформових гумово-технічних виробів, закрите акціонерне товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль» по виробництву тепло енергії та електроенергії, відкрите акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Трібо» по виробництву колодок гальмових.

Внаслідок дефіциту обігових коштів підприємства змушені були переглянути раніше затверджені плани виробництва та привести їх у відповідність до потреб замовників.  Як результат, в 2009 році зменшилась завантаженість виробництва, що призвело до зменшення обсягів виробництва промислової продукції в цілому по місту в порівнянні з 2008 роком.

На таких підприємствах, як КП «Білоцерківхлібопродукт», ТОВ «Інтер-ГТВ», ВАТ «Техмашремонт» ЗАТ «БЦ ТЕЦ» та інших, збільшилось виробництво окремих видів продукції.

В 2009 році збільшились обсяги виробництва електроенергії, пасів, ремонту обладнання, крупи гречаної. На рівні минулого року вироблено хлібобулочних виробів.

Інноваційно-активними в 2009 році були такі підприємства, як ЗАТ «Росава», яке освоїло 4 нових технологічних процеси і  2 нові  види продукції,  СП «Укрінтерм» - 1 новий технологічний процес і 18 нових видів продукції, ВАТ «Трібо» - 12 нових видів продукції, ТОВ «Інтер-ГТВ» - 20 нових видів продукції.

Основною метою в діяльності підприємств міста є збереження діючих потужностей та їх розширення. Підприємствами розроблені заходи по зниженню видатків, по економії енергоносіїв, пошуку нових великих замовників, розширенню ринку збуту.

 • Сільське господарство: короткий аналіз

. Адміністративно-територіальний паспорт

1) Адміністративно-територіальні одиниці

 • Районів в місті (для міст обласного  значення):  -
 • Міст районного значення   -
 • Селищ міського типу  -
 • Сільських населених пунктів  -

Всього населених пунктів: -

2)  Приналежність населених пунктів до відповідної сільради  -

 

. Демографічний паспорт

1) Чисельність населення станом на 01.01.2010: постійне : 205,3 тис.чол.

наявне :    209,3 тис.чол.

 • Міське – 209,3 тис.чол.

 

3) кількість виборців по ДВК : (розрахунок за даними офіційного сайту ЦВК)

РІК

Назва населеного пункту

№ ОВК

Кількість виборців

Взяли участь у виборах

У тому числі за БЮТ

2004

м.Біла Церква

Загалом у 2004 році:

157488

120220

2006

м.Біла Церква

Загалом у 2006 році:

160509

102225

50849

2007

м.Біла Церква

Загалом у 2007 році:

158207

101949

54308

2010

м.Біла Церква

Загалом у 2010 році:

160787

111439

74568

. Заклади освіти:

1) загальні відомості:

Навчальні заклади

Назва

Кількість

Кількість вищих навчальних закладів ІV – рівня акредитації, ІІІ – рівня акредитації

ІУ рівень – 4

ІІІ рівень – 4

8

Чисельність студентів

 

11597

Чисельність викладачів

 

772

Кількість вищих навчальних закладів ІІ – рівня акредитації, І – рівня акредитації

 

7

Чисельність студентів

 

3879

Чисельність викладачів

 

333

Кількість професійно – технічних навчальних закладів

 

4

Чисельність учнів

 

2360

Чисельність викладачів

 

209

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

 

25

Чисельність учнів

 

19425

Чисельність викладачів

 

1585

Кількість дитячих будинків

ДБ «Материнка»

1

Чисельність учнів

 

45

Чисельність викладачів

 

15

Кількість постійних дошкільних закладів

 

35

Чисельність дітей

 

6384

Чисельність персоналу

 

2015

Кількість дитячих позашкільних установ

 

6

Чисельність дітей

 

6440

Кількість шкільних бібліотек

 

27

Бібліотечний фонд

 

657859

 

2) Вищі навчальні заклади:

пп

ВНЗ назва та адреса

Директор,  заступник

Телефони

Кількість студентів

Кіль-

кість

праців-

ників

Кіль-кість педа-гоггів

1

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква, Площа Волі 1,

Даниленко

Анатолій Степанович

Новак Віталій Петрович

Харута

Григорій Григорович

Щуревич

Григорій Петрович

т. 5-12-88,

5-35-74

 

8350

 

798

469

 

2.

Технолого-економічний коледж БНАУ

м. Біла Церква, вул.  Ярослава Мудрого 25/2,

Лендрик

Людмила Павлівна

Штика

Людмила Іванівна

5-35-67

 

1077

170

91

3

Білоцерківський

медичний коледж

м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 240,

Фуголь

Володимир Васильович

Краснер

Людмила Василівна

т.34-68-50,  34-68-44,

 

650

105

68

4

Гуманітарно-педагогічний коледж  Київського обласного інституту післядип-ломної освіти педагогічних кадрів

м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37

Гутник

Микола Іванович

Большев

Валерій Федорович

 

т. 5-04-41

 

770

97

72

5

Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

м. Біла Церква,

вул. Матросова, 50

Кучерук

Олександр

Федорович

Івашкевич

Віктор Якович

 

34-79-37

 

175

40

16

6

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну

м. Біла Церква,

вул. Шевченка, 91,

Степура

Алла Олегівна

Тимченко

Світлана Вікторівна

5-12-56

5-94-90

 

350

105

39

7

Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого Міжнародного університету розвитку людини ”Україна”

м. Біла Церква, 2-й Комсомольський пров,42,

Юхименко

Петро Іванович

Загурський

Олег Миколайович

 

т. 33-20-31

 

1267

107

100

 

Філії

 

 

 

 

 

1

Білоцерківська філія Національної академії статистики обліку і аудиту м. Біла Церква,

вул. Фрунзе, 15,

Микитюк

Лариса Вікторівна

Ткаченко

Людмила Іванівна

т. 5-94-40

5-00-30

 

670

51

31

2

Білоцерківська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

м. Біла Церква, вул. Леванєвського, 52/4

Руденко

Володимир Павлович

Данилюк

Степан Корнійович

 

39-62-44

 

300

40

40

3

Білоцерківський факультет менеджменту та бізнесу ЗАТ „Інститут соціально-культурної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв”

м. Біла Церква,

вул. Гординського, 52

Диба

Олена Петрівна

 

33-10-79

 

 

490

38

38

4

 

 

Білоцерківська філія Київського інституту

Бізнесу і технологій

м. Біла Церква,

в. Логінова, 3,

Щериця

Іван Володимирович

т. 5-12-77

 

670

30

30

5

Білоцерківська філія Одеського  інституту вимірювальної техніки

м. Біла Церква,

вул. Січневий прорив, 84

 

Кобищук

Олег Андрійович

т.34-75-21

 

187

16

16

6

Білоцерківська філія Київського університету сучасних знань

м. Біла Церква,

вул. Сквирське шосе, 194,

Селецький Станіслав Іванович

 

 

 

 

 

т. 7-53-56

 

200

33

33

 

Навчально-консультативні пункти

 

 

 

 

 

1

Навчально-консультаційний центр заочної форми навчання ЗАТ «Вищий навчаль-ний заклад «Київський гуманітарний інститут»

м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького 42/41,

Кузнецова

Ірина Сергіївна

т. 5-86-68

 

150

30

31

2

Білоцерківський центр дистанційно заочного навчання Східноєвро-пейської академії бізнесу та менеджменту

м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 260А

Куриленко Григорій Олексійович

т. 4-00-24

 

170

32

40

3) Школи:

пп

Школа І-ІІІ назва та адреса

Директор,  заступник

Теле-фони

Кіль-кість

учнів

Кількість праців-

ників

Кіль-кість педа-гогів

1

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивче-нням слов’янських мов

Петрик

Юрій Федорович

Заступники:

Турська

Наталя Миколаївна

Клименко

Тетяна Миколаївна

Баранова

Вікторія Анатоліївна

5-55-53

 

5-85-32

 

974

82

62

2.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3ім. Т.Г. Шевченка,

вул. Павліченко ,22

Директор Ткаченко Володимир Миколайович

Заступники:

Брагіна Ганна Іванівна, Агафонова Наталя Григорівна,

Закрасняна Тамара Федорівна

5-10-65

 

5-94-48

1109

27

70

3.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4,

м. Біла Церква, вул. Молодіжна, 12

Дроздовський Олександр Михайлович –директор

Корнєв Олександр Анатолійович

Венжик Тетяна Станіславівна

Касумова Ельвіра Владиславівна

7-10-12

7-10-40

7-13-39

 

1238

125

96

4.

ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 5,

вул.Крижанівського, 7

директор -
Садаєва Ольга Іванівна

заступники –

Глупак
Людмила Григорівна

Коваль
Світлана Володимирівна

34-73-84

 

34-73-30

834

90

64

5

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Сломчинського, 6

Директор: Слободенюк М.Т.

Заступники:

Братаненко О.Л.

Скорик Л.О.

Ребець Л.І.

 

6-44-97

 

6-14-71

 

1487

 

126

 

100

6

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7, бульвар Перемоги, 40

Директор Шуліпа Наталія Борисівна

Заступники:

Ломоносова Олена Василівна,

Боженко Тетяна Василівна,

Коржова Людмила Олексіївна

38-35-89

38-35-91

1010

94

68

7

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8, Гайок.б/н

Директор

Гандрабура Олена Василівна

Заступники Дріго Ірина Володимирівна,

Кубенко Надія Олексіївна

33-47-43

33-46-88

33-47-42

353

43

26

8

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 9 з поглибленим  вивченням іноземних мов, вул. Водопійна, 22

Директор

Усик Іван Васильович

Заступники:

Кошляк В.І., Лазебник Н.І.,

Зволінська В.П.,

Кондратович О.А

39-95-87

5-64-86

 

1038

130

104

 

9

 

 

 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11

вул. Східна, 20

Сержук В.М.-директор

Черепанова Л.В.

Щербатюк Л.М.

Суконнік Т.С.

7-10-07

7-10-92

7-16-39

 

1183

115

90

10

СЗОШ №12, Комсомоль-ський бульвар, 11

Директор:

Вітюк О.П.

Заступники: Бодрик О.О., Прохоровська В.В.,

Радченко В.С., Рибак Н.І.

38-65-45

 

 

38-64-58

1097

107

76

11

Спеціалізована загальносвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 з поглибленим вивченням французької мови,

вул. Таращанська, 18

Директор  Гурін Віктор Олексан-дрович Заступ-ники: Сербін Тетяна Сергі-ївна, Додонова Галина Васи-лівна, Паска Ольга Петрівна

5-40-26

5-59-04

490

21

41

12

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15, вул. Польова, 70

Директор Слободянюк Наталія Григорівна, заступники :

Литвин Ірина Дмитрівна,

Богінська Л.П.,

6-72-54

6-90-61

841

114

80

13

СПМШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка

вул.Зелена, 21

Бабенко Анатолій Михайлович, директор

Заступники: Кирдей Ірина Дмитріївна,

Олійник Люд-мила Іванівна,

Тарасюк Ніна Петрівна,

Галкіна Лариса Василівна,

6-62-01

 

6-03-90

 

1 111

114

84

14

ЗОШ І-ІІІ ст. №17

Вул. Зарічанська, 42

 

 

 

Директор – Грушник Борис Володи

Мирович,

Заступники

директора з НВР – Бєлаш Олександра Павлівна, Ново- хацька Лідія Володимирівна

5-54-16

5-25-41

 

5-25-41

960

90

67

15

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18, вул. Шевченка, 33

 

 

 

 

 

Директор

Добронравіна Наталія Іванівна

Заступники:

Самаріна Валентина Миколаївна,

Олійник

Людмила

Анатоліївна,

Коваль       НаталяФедорівна

 

5-10-38

5-35-73

5-95-88

1003

101

81

16

Спеціальна загальносвітня школа для дітей з вадами розумового розвитку

№ 19, вул. Мічуріна, 49

Директор

Чуприна Алла Іванівна,

Заступник Жабська Наталія Іванівна

5-37-89

5-38-89

81

55

37

17

ЗОШ  І – ІІІ  ступенів

№ 20

вул. Некрасова, 121

Кисельов  Веніамін  Григорович

Гавриш Анатолій Воло димирович

Бакал  Лариса  Миколаївна

Чичикало  Ольга  Федорівна

7– 43 – 35

7– 02 – 11

942

120

87

18

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21, вул. Некрасова,127

 

 

 

 

 

 

 

Директор Мерімерін Олег Воло-димирович

Заступники:

Вдовика Людмила Миколаївна,

Кравченко Юрій Іванович

7-13-24

7-01-10

 

881

93

66

19

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22

вул.Таращанська,167

 

 

 

Мар’яновський Юрій Валентинович - директор

Петруненко Людмила

Миколаївна –

 

 

 

 

 

 

Заступ. з НВР

Міхно Тетяна Петрівна- заступ. з НВР

Сюрха Тетяна Андріївна-заступ. з НВР

33-91-33

33-96-41

33-96-43

868

107

78

20

Загальноосвітня школа І ступеня  №23, вул. П.Запорожця, 195

Директор Венжик Сергій Володими-рович

Заступник Жабська Валентина Петрівна

38-40-88

145

18

11

21

Гімназія,

вул. Я.Мудрого, 54

 

 

 

 

 

 

 

 

Смуток Борис Михайлович

Кравченко Оксана Павлівна

Наконечний Сергій Павлович

Покотило Лариса Миколаївна

Литинська Алла  Сергіївна

5-19-77

5-22-79

5-33-20

5-86-67

845

117

95

22

Гімназія №2, вул. Гетьманська, 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Плешаков Анатолій Васильович

Заступники:

Усиніна Оксана

Вікторівна,

Демчук Світла-на Анатоліївна,

Шкурат Людми-ла Іванівна,

Беник Ольга Никифорівна

39-16-12

39-02-84

39-14-92

423

70

40

23

Державний ліцей,

вул.Павличенко,30

 

 

 

 

Яременко Михайло Григорович

Терехов

Володимир

Франкович

Грушник Оксана Іванівна

39-41-31

39-39-05

.

39-39-05.

 

168

32

16

24

 

 

Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської ради  Київської області, б-р 50-річчя Перемоги, 149

Склярова Г.М. (директор)

Сіманова Т.М.

(заст. з НВР),

Ільїна О.С. (заст. з НВР),

Дудка Л.В. (заст. з ВР),

6-45-70

6-03-90

 

260

40

25

25

Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок» «Міцва-613»

вул. Першотравнева,4

Директор Андрющенко Нателла Ігорівна

Заступник Винар Ірина Леонідівна

Киришун Т.О.

5-31-44

 

 

 

 

84

31

21

26

Вечірня (змінна ) загальноосвітня школа ІІ- ІІІ ступенів № 5

Ковтун Віктор Мефодійович

Комутатор 5-26-68

192

8

8

27

Вечірня (змінна ) загальноосвітня школа ІІ- ІІІ ступенів №6.

вул. Калініна ,20

Панкоша Катерина Леонідівна

(директор)

Васильєва Наталія Юріївна

(заступник)

5-32-14

 

5-12-10

406

38

 

 

26

3) Дитячі дошкільні заклади

пп

Дитячий садок назва.адреса

Директор,  заступник

Телефони

Кіль-кість дітей

Кількість праців-ників

Кількість педагогів

1

№2 "Берегиня"

вул. Щорса, 75

Клопова Людмила Олегівна

Петрівська Наталія Анатоліївна

6-61-35

6-04-34

291

69

33

2

№4 "Снігуронька"

б-р. 50р. Перемоги197/1

Семко

Ольга Олександровна

Золотаренко

Олена Миколаївна

 

6-12-44

151

33

13

3

№5 "Сонечко"

вул. Лермонтова, 10

Велігорська Оксана

Володимирівна

5-60-43

146

37

17

4

№ 6 "Зіронька"

вул. Чуйкова,2

Горячева Антоніна Іванівна

Дігтяр

Зінаїда Іванівна

5-11-93,     5-13-04

189

44

19

5

№7 "Орлятко"

б-р. 1 Травня, 14

Собчук

Лілія

Володимирівна

Резніченко Людмила Василівна

39-21-91

260

53

25

6

№8 "Золотий півник"   вул.. П.Запорожця, 165

Вайнер Олена Вікторівна

Пастушенко Олена Степанівна

38-81-93

171

42

22

7

№9 "Тополинка"   вул.Дачна,43

Пантелеєва Світлана  Володимирівна

6-42-57

75

27

10

8

№10 "Рибка"   вул.Мельника,21-а

Гриценко

Алльбіна

Миколаївна

38-83-46

65

27

10

9

№12 "Джерельце"   вул. Некрасова, 137

Бублик

Наталія

Олександрівна

Бусленко Валентина Григорівна

З9-48-05

366

87

44

10

№13 "Пілот"     Гайок

Рязанова

Олена Іванівна

Чумаченко

Ірина Вікторівна

3-49-75

235

59

28

11

№15 "Теремок"

вул. Тімірязева,20

Черевко Світлана

Олександрівна

Попкова Тетяна Миколаївна

33-00-17

350

70

38

12

№16 "Пролісок"     вул.Вокзальна,14

Ліневич Людмила

Володимирівна

Хитров

Інна Іванівна

38-15-15

125

33

13

13

№18 "Ясочка"

вул. Я.Мудрого,68

Атаманенко Людмила Василівна

Волкова Галина Григорівна

5-33-63,

5-16-74

302

68

36

14

№19 "Кобзарик"   вул.Зелена,27-а

 

 

Дяконець

Наталія Юріївна

Войдевич Валентина Анатоліївна

 

 

 

 

15

№ 20 "Берізка"   вул. Крижанівського, 13

Осадча

Світлана

Володимирівна

Сова

Людмила Леонідівна

34-55-06

154

38

16

16

№21"Малятко"      вул.Турчанінова, 10

Кухоцька  Людмила Георгіївна

Новосельська Ірина Олексіївна

34-89-41,

34-84-09

250

93

42

17

№22 "Ластівка"    вул.Першо-травнева, 59-а

Бурдинюк

Олена

Павлівна

Аксьонова

Алла Вікторівна

38-01-47,

38-01-46

210

59

25

18

№23 "Дзвіночок"     вул.Павліченко,57

Костюшко

Ніна Антонівна

Заріцька

Зорина Миколаївна

5-30-66

101

39

15

19

№26 "Струмочок"  вул.Пушкінська,49

Римаренко Тетяна   Евгеніївна

Лазаренко

Ольга Іванівна

5-52-02,

5-59-03

226

51

25

20

№30 "Росиночка"   вул. Леваневського, 67

Галашевська Олександра Григорівна

Духновська Ольга Іванівна

7-16-17,

7-13-40

216

61

26

21

№31"Незабудка"    вул.Молодіжна,10

Штика Надія Анатоліївна

Самаріна Валентина Володимирівна

7-10-39,

7-13-38

186

53

23

22

№32 "Оленка"

вул  Митрофанова, 10

Юрченко Людмила Олександрівна

Ольшевська Жанна Юріївна

7-10-28,

7-13-30

234

67

31

23

№33 "Калинка"   вул.Східна.22

 

 

Демчук Людмила Миколаївна

Павловська Алла Василівна

7-10-24,

7-16-24

224

65

31

24

№34 "Чебурашка"   вул.Східна,24

 

 

Вовкотруб

Зоя Степанівна

Стаховська

Лідія Михайлівна

7-13-28,

7-13-45

292

73

36

25

№35 "Вербиченька"  вул.

Павліченко, 9

Ляшенко

Олена Миколаївна

Радоміцька Наталія Миколаївна

5-12-90

291

63

30

26

№36  "Веселка"  вул.1пр.Чапаєва,   11-а

 

Аніканова Наталія

Тихонівна

Щербак

Вікторія Петрівна

5-99-76

274

65

32

27

№38 "Горобинонька"   вул.Шевченка,58

Гончарук

Ірина Василівна

Шелест

Людмила Вікторівна

5-93-92,

5-11-37

305

68

34

28

№39 "Барвінок"

вул.

Л .Українки,50-а

Максимова Марина Миколаївна

Зубань

Олена Олександрівна

6-11-34

253

61

29

29

№40 "Веснянка"   вул.Дачна,45

Красовська Наталія

Петрівна

Люкшина

Олена Вікторівна

6-10-33,     6-13-74

293

66

29

30

№41 "Золотий ключик"   вул.

Леваневського,67

Падалка Світлана

Миколаївна

Сільченко

Наталія  Анатоліївна

38-7-689,

3-879-82

281

62

31

31

№42 "Світанок"

вул. Некрасова,36

Куницька Марина

Борисівна

Семченко

Олена Василівна

38-79-11,

38-76-80

263

65

32

32

№44 "Оксанка"

вул. Примакова, 16-а

Савелюк

Тетяна Сергіївна

Науменко Валентина Дмитрівна

5-86-30,

5-59-35

304

67

34

33

№45 "Оленка"

вул. Першотравнева, 56-а

Роспутна

Олена Едмондівна

Ломейко

Любов Миколаївна

5-62-82,

5-68-03

271

61

27

34

№47 "Червона шапочка"

вул. Запорожця,135-а

Козик

Людмила Василівна

Яцюк

Наталя

Володимирівна

39-54-34

122

34

14

35

№ 48 "Усмішка"

вул.  Некрасова,36

Кут

Ірина Вадимівна

Шараєвська Ірина Яківна

38-59-60,

38-59-59

273

72

32

 

Всього по вищих навчальних закладах

26

15476

1692

1105

 

Всього по школах

107

 

2023

2108

1619

 

Всього по дошкільних закладах

70

8053

2000

934

 

Разом

203

25552

5800

3658

Охорона здоров’я

1) Загальна таблиця: ( Заклади міського підпорядкування )

Медичні заклади

Назва

Кількість

Кількість лікувальних закладів:

 

14

поліклінік

Міська дитяча поліклініка;

Поліклініка загальної  практики- сімейної медицини;

Дитяча стоматологічна поліклініка.

3

амбулаторій

 

-

профілакторіїв

 

-

лікарні

Міська лікарня  №1;

Міська лікарня  №2.

2

територіальні медичні об’єднання

Територіальне медичне об’єднання;

Психонаркологічне територіальне медичне об’єднання.

2

Пологові будинки

Міський пологовий будинок

1

Станції швидкої медичної допомоги

Станція швидкої медичної допомоги

1

Інші  заклади

Дитячий оздоровчий центр «Шанс»;

Паталогоанатомічне бюро;Міський центр медичної статистики і здоров’я.

3

Госпрозрахункові заклади

Госпрозрахункова поліклініка профоглядів;

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка.

2

Кількість ліжок

 

1255

Кількість лікарів

 

780,25

Кількість середнього медичного персоналу

 

1491,0

Кількість санаторіїв - профілакторіїв

 

-

Кількість ліжок

 

-

Курортно – оздоровчих будинків відпочинку

 

-

Кількість ліжок

 

-

Забезпеченість лікарняними ліжками  у розрахунку на 10 000 насел.

 

 

Планова ємність амбулаторно – поліклінічних закладів

 

1731,6

Планова ємність амбулаторно – поліклінічних закладів у розрахунку на 10 000 населення

 

 

Кількість ФАПів

працюючих чол.

середні

молодші

 

-

Забезпеченість лікарнями на 10 000 населення

 

 

Кількість аптек

 

 

Державних аптек (комунальні )

 

9

Аптек

 

 

Аптечних кіосків

 

 

 

пп

Лікарні назва.адреса

головний  лікар

Телефони

Кількість відвідувань за рік (тис.відв.)

Кількість працівни-ків

Кількість лікарів

1.

Білоцерківська міська лікарня №1

м. Біла Церква

вул.Я.Мудрого,49

Яценко

Григорій Микола-йович

5-19-53

600,0

730

159

2.

Білоцерківська міська лікарня №2

м. Біла Церква

вул..Семашко,9

Головенко

Ніна

Василівна

6-51-51

372,0

1081,5

203

 

Всього по лікарням

 

 

 

972,0

1811,5

362

3) Медичні амбулаторії

 

пп

Мед амбулаторії,

ФАПи назва.адреса

Завідую-

чий

Телефони

Кількість відвідувань за рік

Кількість працівни-ків

Кількість лікарів

1.

-

-

-

-

-

-


2Лікарні:

Заклади Культури:

1) загальні дані:

Культура

Кількість:

Кількість працюючих

Кількість:

 

 

Будинок органної та камерної музики

1

25

Обласний музично-драматичний театр ім П.К.Саксаганського

1

175

Кінотеатр ім.О.Довженка

1

24

Бібліотек

13

151

Закладів культури клубного типу

5

44

Клубів за інтересами

117

3899

Обласний краєзнавчий музей

1

64

Центр культури та соціальних зв'язків

1

6

Дитячих музичних шкіл

2

104

Дитячих шкіл  мистецтв

3

268

Парк культури та відпочинку ім.. Тараса Шевченка

1

14

 

2) Перелік найвизначніших пам’яток:

Кількість пам’яток:

Назви

Місце розташування

історії

25

 

 

Пам’ятний знак на висоті 208,4 м встановлений в честь радянських та чехословацьких воїнів, що загинули при звільненні міста в період з 3-го по 4-е січня 1944 р.

2 км від «Заріччя» в Володарському напряму на автошляху «Київ – Тетіїв»

 

Пам»ятний знак на честь командного пункту 232-ї стрілецької девізії 40-ї армії під командуванням генерал-полковника Жмаченка  П.Ф.

На території військової частини в урочищі «Товста»

 

Пам»ятник на честь робітників заводу «Сільмаш», які загинули на фронтах ВВв

Бул. Ім. 1-го Травня (на території заводу ВАТ «Білоцерківсільмаш

 

Пам»ятник викладачам та студентам Білоцерківського Аграрного Університету ім. Погребняка, які загинули на фронтах ВВв

Сквер перед головною будівлею Білоцерківського державного аграрного університету

 

Пам»ятний знак – стела встановлений на честь червоноармійців і червонофлотців Київської інтербригади, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в 1919 році.

Вул. 50-річчя Перемоги

 

Пам»ятний знак про перше антифеодальне козацьке повстання під проводом  гетьмана Криштофа Косинського в 1591 році

Замкова гора ( біля будинку органної музики)

 

Пам»ятник на честь визволення міста Біла Церква в 1702 році козаками під проводом козацького атамана Семена Палія

«Палієва гора» ( на території Дендропарку «Олександрія»)

 

Пам»ятний знак на честь поховання заручників, розстріляних в грудні 1943 р. в м. Біла Церква

Район Заріччя

 

Пам»ятник- могила на честь євреїв-жителів м. Біла Церква, які загинули в роки ВВв в період 1941-1945 рр.

Вул. Київська (на території міського цвинтаря «Старокиївський»)

 

Будинок, в якому працював Герой радянського Союзу І.Т.Зінченко

Завод “Сільмаш” ім.. 1-го Травня

 

Будинок, де відбувся перший повітовий з”їзд Рад робочих, селянських та солдатських депутатів Васильківського повіту

Пров. Клубний

 

Будівля, де у 1918-1920 рр. розташувався Білоцерківський ревком, а у 1921 р.. штаб 1-го кінного корпусу Червоного козацтва під командуванням В.М.Примакова.

Вул.. Гординського, 6

 

Будинок , де у січні 1944 р. знаходився командний пункт 74-ї стрілецької дивізії та 1-ї Чехословацької бригади під командуванням Л.Свободи.

 

 

Будинок, у якому розташувався штаб 17-ї кавалерійської дивізії під командуванням Г.І.Котовського

Вул.. Шолом- Алейхема, 44

 

Будинок, де розташувався штаб 8-ї повітряної бригади під командуванням генерал-майора Хрюкіна Т.Г.

Гайок (штаб повітряної бригади)

 

Споруда БЦАУ, де навчався діяч революційного руху М.С.Урицький, викладав живописець І.М.Сошенко, композитор і диригент К.Г.Стеценко, навчався діяч польського революційного руху Л. Варинський

Соборна площа 8/1

 

Споруда, де діяла підпільна диверсійна група І.Н.Бушуєва

Б-р 1-го Травня, 13

 

“Торгові ряди”

Торгова площа,3

 

“Склади”

Б-р 50 р. Перемоги, 62

 

“Зимовий палац”

Б-р 50-річчя Перемоги,7

 

“Ансамбль споруд пошти”

Б-р 50-річчя Перемоги, 47

 

“Костьол”

Соборний майдан, 4

 

Гімназія

Пл.. Соборна 8/1

 

Парк “Олександрія” та паркові споруди ( 25 памяток архітектури (10) та мистецтва (15))

Сквирське шосе

 

Будинок Таубіна

Б-р 50 років Перемоги  68/6

архітектури

33-місцевого значення

8-національного значення

 

 

Національного значення:

 

 

 

“Торгові ряди”

Торгова площа,3

 

“Склади”

Б-р 50 р. Перемоги, 62

 

“Миколаївська церква”

Вул.. Гагаріна,10

 

“Преображенський собор”

Вул.. Гагаріна,10

 

“Зимовий палац”

Б-р 50-річчя Перемоги,7

 

Парк “Олександрія” та паркові споруди ( 25 памяток архітектури (10) та мистецтва (15))

Сквирське шосе

 

“Ансамбль споруд пошти”

Б-р 50-річчя Перемоги, 47

 

“Костьол”

Соборний майдан, 4

 

Місцевого значення

 

 

Гімназія

Пл.. Соборна 8/1

 

Житловий будинок

Пл.. Соборна 8/1

 

Службовий корпус гімназії

Пл.. Соборна 8/1

 

Службовий корпус

Пл.. Соборна 8/1

 

Сільськогосп.  Інститут

Пл.. Соборна 6

 

Будинок соціалізму

Пл.. Соборна 1/1

 

Будинок

Б-р 50 років Перемоги, 3

 

Будинок Таубіна

Б-р 50 років Перемоги  68/6

 

Будинок

Б-р 50 років Перемоги  19

 

Будинок (склад зерносховище)

Б-р 50 років Перемоги  62 а

 

Водяний млин

Вул.. Гагаріна 37

 

Оранжерея

Парк культури ім.. Т.Шевченка

 

Склад № 1

Вул.. Привокзальна  16

 

Склад № 2

Вул.. Привокзальна  16

 

Церква Марії-Магдалини

Вул.. Шкільна 11/16

 

Електростанція

Вул.. Надрічна  68

 

Казарма

Вул.. Фастівська  1

 

Будинок

Торгова площа 5

 

Будинок

Торгова площа 6

 

Будинок

Торгова площа 10

 

Будинок

Торгова площа 11

 

Будинок (готель)

Торгова площа 16

 

Будинок

Б.Хмельницького 1/7

 

Будинок

Вул.Б.Хмельницького 2/8

 

Будинок

Б.Хмельницького 3/23

 

Будинок

Б.Хмельницького 13

 

Будинок

Б.Хмельницького 14

 

Будинок

в..Гординського17

 

Будинок

в. Гординського19

 

Будинок

в. Гординського28

 

Єврейська школа (хедер)

Б.Хмельницького 42

 

Гуртожиток сільськогосподарського. Інституту

Б-р 50 років Перемоги 4/27

 

Синагога

Вул.. Ярослава Мудрого 25/2

Культури і мистецтва

 

 

 

 

Пам»ятний знак «Гренадер» на честь воїнив 2-го Київського козацького полку, які приймали участь в визволь-ній Вітчизняній війні 1812 року

Бул. 50-річчя Перемоги ( в р-ні перехрестя вул. 50-річчя Перемоги, вул. Б. Хмельниць-кого та вул. Підвальної)

 

Пам»ятник земляку-революціонеру Петру Кузьмичу Запорожцю (петербурзького «Союзу боротьби за визволення робіничого класу»)

Площа ім П.Запорожця (перед «Будинком приїзджих»

 

Пам»ятник Богдану Хмельницькому – України – на честь того, що у визвольній війні 1648- 1654 рр. під керівництвом гетьмана України Б.Хмельницького м. Біла Церква була опорним пунктом боротьби українського народу проти польсько-шляхетського поневолення

Вул. 50-річчя Перемоги- напроти дитячої муз.школи № 1 (колишнього «Замкового палацу» граф. Браницької)

 

Пам»ятник Ярославу Мудрому – Великому князю Київському, який був засновником міста Юр»єва (попередня назва Білої Церкви)

Замкова гора

 

Пам»ятник Тарасу Григоровичу Шевченку – видатному Українському поету і художнику

Вул. Гагаріна,10

 

«Танк Т-34» – пам»ятник на честь радянських та чехословацьких воїнів – визволителів міста 4-го січня 1944 року та на честь 25-річчя з дня Перемоги в ВВв 1941-1945 рр.

Площа Перемоги (в р-ні перехрестя вул. Ім. К.Турчанінова, вул. Крижанівського та Сквирського шосе)

 

Пам»ятник В.І.Леніну

Вул. Ім. Я. Мудрого

 

Курган Слави – пам’ятник на честь визволителів міста 4 січня 1944 р.

 

археології

 

 

 

“Городище літописного міста Юр"їв”

«Замкова гора»

 

“Городище ХІІ сторіччя”

Палієва гора

 

Змієв вал

Починається  на ПдСх краю міста, продовжується в ліс, в напрямку с. Томилівка, в 3 км міста. Перерізається трасою  Одеса-С.Петербург (позн. 384/1290 км)

 

Курган. Поселення.

На Сх краю міста, на лівому березі р. Рось в ур. Роток у Зх околиці Томилівського лісу

3) Видатні історичні постаті:

 

Видатні історичні постаті регіону

В галузі:

Прізвище, ініціали, телефон

Посада, професія, фах

Історії

Ярослав Мудрий, великий князь київський

Засновник літописного Юр’єва на Росі

Зиґмунт ІІІ Ваза, король

 

Надав Білій Церкві привілей на магдебурзьке право

Браницька Олександра, графиня

Засновниця парку «Олександрія»

Острозький Василь-Костянтин, князь, Білоцерківський староста

Меценат, український державний діяч

Іван Мазепа, гетьман

Будівничий білоцерківської церкви св. Миколая

Культури

Михайло Чалий

Перший біограф Т. Г. Шевченка

Шолом-Алейхем (Соломон Рабинович)

Класик єврейської літератури

 

Лука Долинський

Художник-портретист

Домінік Де ля Флізе

Український етнограф

Кирило Стеценко

Український композитор (1908-09 рр.)

Курбас Лесь

 

Український театральний режисер

Яциневич Яків

Український хоровий диригент, композитор та фольклорист

Міщенко Іван

 

Художник-реставратор,

Викладач малювання  (з 1916 року)

Науки і освіти

Линник Володимир

Фізик, академік АН СРСР

Комар Антон

Фізик, академік АН СРСР

Люлька Архип

Академік СРСР, генеральний конструктор авіаційних турбореактивних двигунів

Вул Бенціон

Фізик, академік АН СРСР

Лебединцев Петро, протоієрей

Церковний історик і археолог

Інше

Медвідь Олександр

 

Трьохкратний олімпійський чемпіон з вільної боротьби

Попович Павло

Перший український льотчик-космонавт СРСР

Релігія

1) Релігія

№ п/п

Назви конфесій

Кіль-

кість вірую-чих

Дані про керівництво конфесій, адреса, телефон

1.

Укpаiнська пpавославна

церква

Пiдпоpядкована:

Бiлоцеpкiвська  епархiя

 

Пpотоiеpей

Залiзницький Олександp Петpович

тел.     - 5-12-23

 

2.

Укpаiнська пpавославна

цеpква

Пiдпоpядкована:

Бiлоцеpкiвська епархія

 

Іеpей

Оляницький Вадим

тел.5-29-32

 

3.

Укpаiнська православна

церква

 

Пiдпоpядкована :

Бiлоцеpкiвська епархія

 

Пpотоiеpей

Кобулей Михайло

тел. –5-12-23

 

4.

Укpаiнська православна

церква

 

Пiдпоpядкована :

Бiлоцеpкiвська епархія

 

Пpотоiеpей

Кобулей Михайло

тел. –5-12-23

 

5.

Укpаiнська православна

церква

 

Пiдпоpядкована :

Бiлоцеpкiвська епархія

 

Iеpей

Чудiнов Володимиp Якович

тел. 5-12-23

6.

Укpаiнська православна

церква

 

Пiдпоpядкована :

Бiлоцеpкiвська епархія

 

Іерей

Савел'єв Сергій Васильович

7.

Укpаiнська православна

церква

 

Пiдпоpядкована :

Бiлоцеpкiвська епархія

 

Iеpей

Захаpчук Олександp Анатолiйович

 

 

 

 

 

8.

Укpаiнська православна

церква

Пiдпоpядкована :

Бiлоцеpкiвська епархія

 

 

Iеpей

Оляницький Вадим

 

9.

Укpаiнська православна

церква Покрова Божої Матері

Київський патріархат

(УПЦ – КП)

Підпорядкована:

Патріархія

УПЦКП м.Київ

вул.Пушкінська,36

 

Пpотоiеpей

Благочинний Бiлоцеpкiвського pайону

настоятель паpафiї  пpотоiеpей –

-          Пауков Микола Iванович

тел. 9-31-62

 

10.

Укpаiнська православна

церква Покрова Божої Матері

Київський патріархат

(УПЦ – КП)

Підпорядкована:

Патріархія

УПЦКП м.Київ

вул.Пушкінська,36

 

Пpотоiеpей

Благочинний Бiлоцеpкiвського pайону

настоятель паpафiї пpотоiеpей –

-          Пауков Микола Iванович

тел. 9-31-62

 

11.

Всеукpаiнський

Союз хpистиян

вipи  евангельськоi

(п"ятидесятники)

Пiдпоpядковано:

м. Київ ВСЦХВЕП

вул.Вiтpянi Гоpи,6Б

тел. 4345644

 

Пастор

Цузь Михайло Андpiйович

тел.9-11-10

 

12.

Всеукpаiнський

Союз хpистиян

вipи  евангельськоi

(п"ятидесятники)

Пiдпоpядковано:

м. Київ ВСЦХВЕП

вул.Вiтpянi Гоpи,6Б

тел. 4345644

 

Пастоp

-Гапоненко Володимиp Федоpович

тел. д.6-13-25. 8 096 676 38 38

помічник – Луценко Михайло Андрійович

13.

Hезалежна pелiгiйна

гpомада евангельських

хpистиян

самостійна

 

Голова Ради

------------

Сергєєва Надія Іванівна 7-53-89

14.

Римо-католицька цеpква

Пiдпоpядкована:

Епiскопська

столиця м.Житомиp

вул. Басейна                                                                   тел. (0412) 37-50-47

 

Ксьондз

Hастоятель

Палка Ярослав Йосипович

 

тел.  5-37-31

 

15.

Об"еднання незалежних

хаpизматичних цеpков

повного евангелiя

Пiдпоpядкована:

Духовному Цент.

м. Донецьк

 

Саламаха Микола Степанович

тел. 5-88-57  д.т. 5-83-46

кер.справами

Цеков Ігор Вікторович

тел. 9-05-04

16.

Оpганiзацiя  свідків

Егови

Пiдпоpядкована:

Упpавлiнське бюpо

pелiгiйноi оpганізації

свiдкiв

Егови на Укpаiнi

290014, Львiв-14,

вул. Личакiвська,219

т. (0322)67-41-62,       71-24-37

 

 

1 стаpейшина

- Западинський Вiктоp Анатолiйович

тел. д.7-01-58

 

17.

Оpганiзацiя  свідків

Егови

Пiдпоpядкована:

Упpавлiнське бюpо

pелiгiйноi оpганізації

свiдкiв

Егови на Укpаiнi

290014, Львiв-14,

вул. Личакiвська,219

т. (0322)67-41-62,      71-24-37

 

 

Голова громади

-Чорний Вячеслав

Секретар

Бойко Олександр Вікторович

тел.5-67-70

18.

Оpганiзацiя  свідків

Егови

Пiдпоpядкована:

Упpавлiнське бюpо

pелiгiйноi оpганізації

свiдкiв

Егови на Укpаiнi

290014, Львiв-14,

вул. Личакiвська,219

т. (0322)67-41-62,

71-24-37

 

І Стаpейшина

- Колін Вадим Костянтинович

тел. 6-99-23

ІІ Старейшина

- Гавриш Сергій Дмитрович

 

19.

Гpомада iудеiв

 

Голова громади

-Мураховський Броніслав Семенович

тел. 9-97-91, 7-35-10

20

 

 

Рабін – Меир Голцберг

 

 

 

21

Рiдна укpаiнська

нацiональна вipа

(Рунвipа)

 

 

- Гоpиславець Олександp Гавpилович

22

Hiмецька  евангельсько

-лютеpанська цеpква

 

Пiдпоpядкована:

нiмецька-лютеpанська

цеpква Укpаiни

270008 м. Одеса

вул. Станiславського,51/60

(0482) 32-87-95

 

 

23

Евангельськi хpистияни

-баптисти

 

- Лазаpенко Сеpгiй Васильович

тел.7-13-51 - церква

24

Евангельськi хpистияни

-баптисти

 

-Губатий Степан Левкович

тел.5-18-20 –церква

5-53-82 -д.

II священик

- Гуменюк Вiктоp Михайл

 

 

 

25

Евангельськi хpистияни

-баптисти

 

- Маpчук Павло Вiктоpович

тел. 7-01-45 д.

3-91-73 р

26

Евангельськi хpистияни

-баптисти

 

Мандзюк  Микола Петpович

тел.6-83-34д.

6-66-11

27

Адвентисти сьомого дня

pефоpмацiйний pух

вул.Славiна, 50/7

(тpест "Бiлоцеpкiвсiльбуд"

Вабунвенко Олег Леонiдович

 

Бровченко Павло Васильович

28

Адвентисти сьомого дня-

Український центральний

УНІОН (конференція

адвентистів сьомого дня)

місто Київ

 

 

Пастор

- Діхтяренко Анатолій Петрович

тел.6-46-82

 

Помічник – Коряков Юрій Миколайович

просв. Церкви Краснофл.                                                                    тел. 6-79-75

Помічник  (Піщана)

 1. Джима Павло Борисович

Пресвітер

Ребiтва Анатолiй Iванович тел. 6-18-16

29

Незалежна релігійна громада “Ісуса Христа”

 

Голова Брат.Ради

Гучек Євген Васильович

тел.6-48-44

30

Мусульманська паpафiя

 

Пiдпоpядкована:

Духовному упpавлiнню

мусульман Укpаїни

 

 

Священики запpошуються iз Духовного упpавлiння мусульман Укpаїни

- голова паpафii Садаэв Салман Аюбович т.д. 7-42-44, р            9-72-14, м.097 682 34 57

 

31

Союз вiльних цеpков

Хpистиян Евангельськоi

Вipи

 

пастоp

Тищенко Юрій Григорович

 

32

Незалежна релігійна

громада Християнської

Церкви повного евангелія

 

1-й Пастор

- Смотрицький Юрій Андрійович

тел.6-19-01

Бетті Стромбек

ІІ-й Пастор

-Царьов Віктор

 

33

Незалежна Помісна Церква ЄХБ

 

-Кривий Валентин Олегович

тел.7-30-88

моб.050 7402912

 

34

Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів в Україні

 

керівник Білоцерківської філії Церкви

Ісуса Христа Святих  Останніх днів

Прищепчук Богдан Іванович

 

35

Об'єднання Євангельських церков України

 

Гончарова Оксана Іллінічна нова Анжела (пастор)

тел.829874451моб.093 573 08 66

Анжела Ільчук т.д.3-20-29

 

 

36

Церква Євангельських

Християн України

 

Шатунов Віктор Антонович пастор

т.8-0679340679

-Гинжевський Павло Іванович тел.4-94-69

 

37

Релігійна громада

(місцева церква) ЄХБ

 

 

Холопко Володимир Олександрович          пастор

тел.5-11-71   9-23-40д.           096 635 21 24

 

38

Релігійна громада

(місцева церква)

Євангельських християн баптистів

 

 

Воробей Сергій Павлович

 

39

Об'єднання Церков Євангельських Християн баптистів

 

Пастор

-Заворотній Андрій Аркадійович

тел.6-44-29 д. моб.098 528 01 73

Юдицький Федір

40

Релігійна громада Християнської Церкви повного Євангелія

 

Нестеров Олександр Васильович

тел.3-11-12 , 3 11 69

41

Українська

Греко-католицька церква

Підпорядкована:

Києво - Вишгородський

екзархії

м. Київ, вул. Різницька,11б, кв.28-29

тел.8(044) 280-68-44

 

 

Ієрей

Мізюк Василь Васильович

тел. (265) 6-40-10, моб.80674420543

 

42

Незалежна релігійна громада

харизматичних церков повного євангелія

 

 

Голова

Загородній Микола Петрович

 

 

 

2) Кількість культових споруд

(церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше).

№ з/п

Назва церков та релігійних організацій

Кількість

 

Всього

Культових будівель

 

Що передані:

В т.ч. пам’яток архітектури

 

У влас-ність

У корис-тування

В т.ч. почер-гово

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Укpаiнська пpавославна церква

10

4

 

 

 

 

2

Всеукpаiнський

Союз хpистиян

вipи  евангельськоi

3

 

 

 

 

3

Hезалежна pелiгiйна

громада євангельсь-ких хpистиян

1

 

 

 

 

4

Римо-католицька цеpква

1

 

1

 

 

5

Об"еднання незалежних

хаpизматичних цеpков   повного евангелiя

1

 

 

 

 

6

Оpганiзацiя  свідків Егови

3

 

 

 

 

7

Гpомада iудеiв

1

 

 

 

 

8

Рiдна укpаiнська

нацiональна вipа

(Рунвipа)

1

 

 

 

 

9

Hiмецька  евангельсько

-лютеpанська цеpква

1

 

 

 

 

10

Евангельськi хpистияни

-баптисти

4

 

3

 

 

11

Адвентисти сьомого дня

pефоpмацiйний pух

1

 

 

 

 

12

Адвентисти сьомого дня-

Український центральний

УНІОН

1

1

 

 

 

13

Незалежна релігійна громада “Ісуса Христа”

1

 

 

 

 

14

Мусульманська паpафiя

1

 

 

 

 

15

Союз вiльних цеpков

Хpистиян Евангельськоi

Вipи

1

 

 

 

 

16

Незалежна релігійна

громада Християнської

Церкви повного евангелія

1

 

 

 

 

17

Незалежна Помісна Церква ЄХБ

1

 

 

 

 

18

Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів в Україні

1

1

 

 

 

19

Об'єднання Євангельських церков України

1

 

 

 

 

20

Церква Євангельських

Християн України

1

 

 

 

 

21

Релігійна громада

(місцева церква) ЄХБ

2

 

 

 

 

22

Об'єднання Церков Євангельських Християн баптистів

1

 

 

 

 

23

Українська

Греко-католицька церква

1

 

 

 

 

24

Незалежна релігійна громада

харизматичних церков повного євангелія

1

 

 

 

 

 

Всього

41

 

 

 

 

 

Спортивні об’єкти

Назва:

Кількість:

Стадіони

4

Спортивні зали

59

Спортивні площадки

139

Фізкультурно-оздоровчі центри

-

Кількість лижних баз

-

Кількість стрільбищ, тирів

12

Плавальних басейнів

5

Приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять

- в т.ч. з тренажерним обладнанням

55

19

Інші спортивні споруди

1

Разом:

275

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ

1) Органи влади: загальна інформація

Органи місцевого самоврядування

Кількість один.

Кількість депутатів

Кількість штатних працівників

Міські ради (міст обласного значення)

1

52

4

чол.

Міські ради (районного значення)

-

-

-

 

Селищні ради

-

-

--

чол.

Сільські ради

-

-

-

чол..

 

Виконавчі органи влади

Кількість, один.

Працівників, чол.

Виконавчий комітет міської ради (всього):

348

Керівний склад

8

Управління

9

226

Відділи

20

98

Інспекції

-

-

Інші структури

2

16

2) Контактні дані керівників органів державної влади:

п/п

Назва органу державної влади чи місцевого самоврядування

Керівник: П.І.Б. та дата народження

Адреса

Телефон

1

Районна рада

 

 

 

 

2

Міські ради (міст обласного значення)

Савчук

Василь Петрович

06.05.1959

м.Біла Церква

вул. Я.Мудрого,15

39-28-60

3

Міські ради (район. значення)

 

 

 

4

Селищні ради

 

 

 

5

Сільські ради

 

 

 

6

Районна державна адміністрація

 

 

 

7

Білоцерківське управління Держказначейства головного управління  Держказначейства України в Київській області

Кабачій

Оксана Григорівна

20.12.1973

м.Біла Церква

вул. Я.Мудрого,36

39-08-69

8

Управління Пенсійного фонду України

Дебольська

Віра Іванівна

07.03.1968

м.Біла Церква

вул.

Фастівська, 23

34-67-99

 

9

Білоцерківський міськрайцентр зайнятості

Бобрик

Володимир Миколайович

20.08.1961

 

м.Біла Церква

вул.

Я.Мудрого,36

5-00-79

39-13-25

10

Білоцерківська об’єднана Державна податкова інспекція

Іванченко

Валентина Федорівна

15.02.1961

 

м.Біла Церква

бул.50-я  Перемоги, 12.

39-02-08

 

11

Білоцерківське міськрайонне управління юстиції

Гой

Андрій Якович

04.12.1962

 

м.Біла Церква

бул.50-річчя Перемоги,106

34-09-26

34-67-46 ф

12

Управління статистики в Білоцерківському районі

Пікульська

Ольга Олександрів-на

16.06.1959

 

м.Біла Церква

вул.

Павліченко, 65а

5-34-31

13

Міськрайонний суд

Санін

Володимир Миколайович

05.06.1953

м.Біла Церква

вул.

Турчанінова, 7

34-87-97

34-15-22

14

ПРОКУРАТУРА

Мельник

Григорій Іванович

03.06.1962

м.Біла Церква

вул.

Ш.Алейхема, 38а

5-31-50

15

МВ ГУ МВС України в Київській області

Орлюк

Микола Васильович

11.09.1970

м.Біла Церква

вул.

Привокзальна, 3

 

5-95-31

 

16

Контрольно-ревізійний відділ в м.Б.Церква

Репецька

Людмила Григорівна

12.03.1969

 

м.Біла Церква

бул. 50-я Перемоги, 75

 

39-04-12

39-04-13

3) Політичні партії (блоки)

№ п/п

Назва партії

П.І.Б.

Керівника,

телефон

1

Білоцерківська міська організація Соціал-демократичної партії України (об'єднаної)

Бугайчук

Костянтин Васильович

2

Білоцерківська міська організація Партії національно - економічного розвитку України

Линник

Ігор  Васильович

3

Білоцерківська  міська  організація Комуністичної партії України

Удовена

Ірина Андріївна

4

Білоцерківська міська організація Української

партії справедливості

Смірнов Віктор Олександрович

5

Білоцерківська міська  організація Соціалістичної партії України

Савва Анатолій Костянтинович

6

Білоцерківська міська організація Української республіканської партії «Собор»

Сидоренко Віктор Михайлович

7

Білоцерківська міська організація Конгресу українських націоналістів

Сова

Вадим Петрович

8

Білоцерківська міська організація Народно-демократичної партії

Тютюнник

Іван Федорович

9

Білоцерківська міська організація Партії захисту пенсіонерів України

Лиховий

Микола Олександрович

10

Бiлоцеpкiвська мiська  оpганiзацiя партії «Демократичний союз»

Сімех

Валентина Павлівна

11

Бiлоцеpкiвська мiська органiзацiя Хpистиянсько - демокpатичної паpтiї Укpаїни

Музика Олена Михайлiвна

12.

Бiлоцеpкiвська мiська органiзацiя партії "Соцiал-демокpатичний союз"

Козачук Дмитpо Володимиpович

13.

Бiлоцеpкiвська мiська органiзацiя політичної партії Лiберальна Україна

Власюк Валентин Володимирович

14.

Білоцерківська міська організація Української національної асамблеї

Кочнєв Олександр Васильович

15.

Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об’єднання “Бать ківщина”

Єфименко Костянтин Олексійович

16.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя партії Християнсько-демократичний союз

Троценко Роман Володимирович

17.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Селянської партiї України

Владика Анатолій Семенович

18.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Партiї реабілiтацiї тяжкохворих України (Партії реабілітації народу України)

Ширiн Володимир Олександрович

19.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя полiтичної партiї "Яблуко"

Зот Юрiй Анатолiйович

20.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Украiнської народної партії

Мельник Олександр Iванович

21.

Бiлоцеркiвський мiський осередок Всеукраiнської чорнобильської народної  партiї "За добробут та соцiальний захист народу"

Вашека  В’ячеслав Якович

22.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Партiї  зелених України

Рабенок Валерій Борисович

23.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Української селянсько-демокра - тичної партiї

Духовський  Сергiй Вадимович

24.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Партії промисловцiв i пiдприємцiв України

Якушев Едуард Федорович

25.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя партiї  «Прагматичний вибiр»

Бабак  Микола Михайлович

26.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя партiї «Справедливiсть»

Пшенік Микола Іванович

27.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Партiї регiонiв

Олійник Олександр Анатолійович

28.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Всеукраїнського полiтичного об’єд-нання «Жінки за майбутнє»

Склярова Галина Миколаївна

29.

Бiлоцеркiвська міська органiзацiя партії  «Руський блок»

Зубов Віктор Севасть'янович

30.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя партiї   “Реформи і порядок”

Полінкевич Влад Володимирович

31.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя Республiканської християнської  партії

Карась Володимир Іванович

32.

Бiлоцеркiвська мiська органiзацiя партiї «Вiтчизна»

Олексiєнко Микола Iванович

33.

Бiлоцеркiвська мiська  органiзацiя Слов’янської  партiї

Захаренко Андрiй Миколайович

34.

Білоцерківська міська організація  Всеукраїнської партії «Нова сила»

Коломієць Геннадій Васильович

35.

Білоцерківська міська організація Комуністичної  партії України (оновленої)

Пискун  Володимир Олексійович

36.

Білоцерківська міська організація Соціал-демократичної партії України

Гвоздов  Юрій Аркадійович

37.

Білоцерківська міська організація партії “Єдина Україна”

Вєдєрніков Євген Валентинович

38.

Білоцерківська міська організація Молодіжної партії України

Міцинський Максим Анатолійович

39.

Білоцерківська міська організація  Соціал-національної партії України (Всеукраїнського об’єднання “Свобода”)

Марченко Олександр Олександрович

40.

Білоцерківський міський осередок політичної партії малого і серед- нього бізнесу

Гройсман Максим Ністорович

41.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Молода Україна”

Майданик Олександр Сергійович

42.

Білоцерківська первинна міська організація Всеукраїнської партії духовності і патріотизму

Підгорний Анатолій Олександрович

43.

Білоцерківська міська організація партії “Союз”

Сидоренко Василь Васильович

44.

Білоцерківська міська організація Християнсько-ліберальної партії України

Леонов  Андрій Савинович

45.

Білоцерківська міська організація Народної партії вкладників та соціального захисту

Кравченко Ігор Владиславович

46.

Білоцерківська міська організація Української морської партії

Поліщук Ірина Володимирівна

47.

Білоцерківська міська партійна організація Партії соціального захисту

Король Олександр Лаврентійович

48.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Вперед, Україно!”

Захарченко Віктор Олексійович

49.

Білоцерківська міська організація політичної партії  Партїя   політики Путіна

Архипов Владислав Володимирович

50.

Білоцерківська міська організація Соціально-екологічної партії        “Союз. Чорнобиль. Україна”

Копачевська Тамара Іванівна

51.

Білоцерківська міськрайонна організація Народного руху України

Мамалига Олександр Дмитрович

52.

Білоцерківська міська організація Української соціал-демократичної партії

Долгий Василь Миколайович

53.

Білоцерківська міська організація Всеукраїнської політичної партії – “Екологія та соціальний захист”

Розгон Ірина Вікторівна

54.

Білоцерківська міська організація партії “Національно-демократичне об'єднання “Україна”

Раєнок Тетяна Іванівна

55.

Білоцерківська міська організація партії “Відродження”

Скоморовський Микола Васильович

56.

Білоцерківська міська організація партії “Солідарність”

Пантюк Василь Пилипович

57.

Білоцерківська міська організація Всеукраїнської політичної партії “Братство”

Броварник Микола Васильович

58.

Білоцерківська міська організація Трудової партії України

Ямбуренко

Лідія Петрівна

59.

Білоцерківська міська організація  партії”Віче”

Корнієнко Володимир Васильович

60.

Білоцерківська міська організація партії “Народна влада”

Терентьєва Людмила Борисівна

61.

Білоцерківська міська організація політичної партії  “Всеукраїнський патріотичний союз”

Повалій Світлана  Василівна

62.

Білоцерківська міська організація Народної партії

Гунєнков Денис Валерійович

63.

Білоцерківська міська організація Республіканської партії України

Деркач Микола Федорович

64.

Білоцерківська міська організація Соціально-християнської партії

Шевчук Тетяна Володимирівна

65.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Совість України”

Якименко Олег Миколайович

66.

Білоцерківська міська організація Консервативної партії України

Данилюк Степан

Корнійович

67.

Білоцерківська міська організація Зеленої екологічної партії України “Райдуга” -

Голяк Тетяна

Володимирівна

68.

Білоцерківська міська організація  партії розбудови  правозахисту недержавних організацій  України “Партії правозахисту”

Заєць Олег Володимирович

69.

Білоцерківська міська організація

партії “Солідарність жінок України” -

Іваницька Олександра Василівна

70.

Білоцерківська міська організація Української партії честі боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Мусієнко Петро Федорович

71.

Білоцерківська міська організація Української партії “Зелена планета”

Горлач  Владислав Анатолійович

72.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Третя сила”

Вітковська Олена Дмитрівна

73.

Білоцерківська міська організація Партії патріотичних сил України

Поцеловкін Володимир Миколайович

74.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Україна соборна”

Кваша Володимир Леонідович

75.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Держава”

Приймак Сергій Васильович

76.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Народний союз Наша Україна”

Якимчук Сергій Петрович

77.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Пора”

Титаренко Володимир Миколайович

78.

Білоцерківська міська організація Партії захисників Вітчизни

Хайлов Анатолій

Іванович

79.

Білоцерківська міська організація Всеукраїнської партії трудящих

Степанська Клавдія Василівна

80

Білоцерківська міська організація Партії пенсіонерів України

Павловський Владислав Андрійович

81.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Європейська столиця”

Іванкевич Денис Вікторович

82.

Білоцерківська міська організація Демократичної партії України

Журавель Микола Федорович

83

Білоцерківська міська організація Української партії “Єдність”

Балабанович Валерій Борисович

84.

Білоцерківська міська організація Всеукраїнської партії народної довіри

Істомін Сергій Вікторович

85.

Білоцерківська міська організація Партія Свободи

Тарасюк Віталій Григорович

86.

Білоцерківська міська організація партії вільних селян і підприємців України

Карпенко Юрій Олександрович

87.

Білоцерківська міська організація Української

національно-консервативної партії

Жарчинський Олександр Петрович

88.

Білоцерківська міська організація партії «Єдиний центр»

Черненко Юрій Вікторович

89.

Білоцерківська міська організація Ліберальної партії України

Карпенко Лариса Леонідівна

90.

Білоцерківська міська організація політичної партії "Народна Партія Нова Україна"

Вовчук Василь Володимирович

91.

Білоцерківська міська організація Політичної партії «Європейська партія України»

Надемянова Наталія Василівна

92.

Білоцерківська міська партійна організація Політичної партії «Самоврядна Українська Держава»

Луцький Володимир Стефанович

93.

Білоцерківська міська організація політичної партії «Народна воля»

Веретін Іван Костянтинович

94.

Білоцерківська міська парторганізація Прогресивно-Демократичної Партії України

Бадалян Петрос Малікович

95.

Білоцерківська міська партійна організація політичної партії «Всеукраїнської партії «Дітей війни»

Іващенко Валерій Григорович

96.

Білоцерківська міська організація Української партії

Пантюшенко Василь Пилипович

97.

Білоцерківська міська організація Патріотичної партії України

Король Михайло Павлович

98.

Білоцерківська міська організація політичної партії «Фронт Змін»

Борзак Володимир Михайлович

99.

Білоцерківська міська організація політичної партії «Рідне місто»

Титаренко Віталій Анатолійович

100.

Білоцерківська міська організація політичної партії «Українські соціал-демократи»

Яременко Надія Віталіївна

101.

Білоцерківська міська організація Всеукраїнської партії  Миру і Єдності

Білецький Олександр Валентинович

102.

Білоцерківська міська організація Народного Руху України за єдність.

Керівники організації вибули на постійне  місце проживання за межі  м. Біла Церква,  фактична діяльність міської  організації призупинена

103.

 

Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об’єднання “Громада”

Керівник міської організації вийшов зі складу партії, фактична діяльність міської  організації призупинена

104.

Білоцерківська міська організація політичної партії “Трудова Україна”

Керівники міської організації вийшов зі складу партії, фактична діяльність міської  організації призупинена

 

4)     Громадські організації, об’єднання, спілки

 

№ п/п

Назва громадської організації

П.І.Б.

Керівника, телефон

1

Українське товариство російської культури “Русь” м. Біла Церква

Шарова Т .М.

2

Білоцерківська міська громадська організація «Товариство єврейської культури ім. Шолом-Алейхема»

Альбін Б.С.

 

3

Товариство німців м. Біла Церква “Відродження”

Пащенко О.О.

4

Товариство польської культури ім. З. Красинського

Хоменко О.В.

 

5

Культурно-просвітницьке товариство молдован

Мартиненко Н.Д.

6

Громадська організація культурно-просвітницького товариства греків м. Біла Церква “Еллада”

Вареник Н.В.

 

7

Громадська організація Білоцерківської національно-культурної спілки “Слов'янка”

Кубікова Т.Л.

 

8

Ліга “ЛУМ”

Пренделас А.В.

9

Громадська організація “Фонд сприяння молодіжним ініціативам”

Осеюк Є.С.

10

Студентська організація Білоцерківського державного аграрного університету

Пелих Ю.С.

11.

Білоцерківська міська молодіжна громадська організація “Спілка майбутніх політиків і політологів”

Марченко Р.В.

 

12.

Білоцерківський міський комітет молодіжних організацій

Фефелов А.М.

13.

Білоцерківська міська молодіжна громадська організація “Фонд підтримки молодіжної політики”

Юхименко Ю.Г.

 

14.

Білоцерківська міська молодіжна громадська організація “Молода еліта”

Олійник О.О.

 

15.

Білоцерківська міська громадська організація “Рух об'єднаної молоді”

Кириченко О.М.

 

16.

Білоцерківська міська молодіжна громадська організація “Клуб боксу “Легіон”

Конуп П.М.

 

17.

Білоцерківська міська молодіжна громадська організація “Рольовий рух ”Сузір'я єдності”

Зубар Ю.В.

 

18.

Білоцерківський дитячий клуб “Іскра”

Томчак М.А.

19.

Дитячо-юнацький спортивний клуб “Еллін”

Калінчук Г.В.

20.

Громадська організація “Дитячо-юнацький спортивний клуб “Юність”

Корнієнко В.В.

 

21.

Білоцерківська міська громадська організація “Дитячий фонд”

Похила Л.О.

22.

Білоцерківська міська громадська дитяча організація “Струмочок”

Гонтаренко В.П.

23.

Білоцерківська міська жіноча спілка

Драчова Т.М.

24.

Білоцерківське міське жіноче товариство “Добро”

Дроздова Т.Б.

25.

Білоцерківський жіночий центр підтримки бізнесу

Тихоступ О.П.

26.

Білоцерківська міська громадська  організація “Вікторія”

Скоробагатько Н.Г.

 

27.

Білоцерківська міська громадська організація “Спілка матерів “Надія”

Жаркова Л.П.

 

28.

Білоцерківське міське товариство інвалідів “Фенікс”

Карпович Н.П.

29.

Асоціація інвалідів війни у Афганістані “Воінтер”

Шацький В.М.

30.

Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків “Аюрведа”

Крижанівський В.Є.

 

31.

 

Громадська організація “Асоціація пенсіонерів”

Коновал В.О.

32.

Товариство інвалідів та хворих на цукровий діабет

Верховець Т.М.

33.

Білоцерківська первинна організація ветеранів війни і праці науково-виробничої фірми “Ферокерам”

Хоменко М.П.

 

34.

Білоцерківська міська громадська організація “Діти війни”

Крестяннікова Е.О.

35.

Білоцерківська міська громадська організація воїнів-інтернаціоналістів “Зеніт”

Шацький В. М.

 

36.

Об'єднання керівників підприємств, організацій, установ міста Біла Церква “Промисловець”

Сузанський В.Г.

 

37.

Білоцерківське міське товариство безквартирних військовослужбовців

Мельник О.І.

 

38.

Білоцерківська міська спілка “Центр кінології та феменології “Альянс”

Коган С.В.

39.

Білоцерківська асоціація фармацевтів

Горюнова Л.Г.

40.

Спілка дрібних підприємців

Яценко Л.С.

41.

Білоцерківська міська спілка будівельників та архітекторів (СБА)

Яровий В.П.

42.

Громадська організація “Білоцерківський інноваційний бізнес-інкубатор”

Пааль Н.Я.

 

43.

Громадська організація офіцерів м. Біла Церква

Федчун В.В.

44.

Фонд сприяння розвитку підприємництва “Партнер” в м. Біла Церква

Голос А.Ф.

 

45.

 

Білоцерківська міська спілка виробників і постачальників сільськогосподарської техніки і обладнання для переробної промисловості ВАТ “Білоцерківсільмаш”

Клокар О.Ф.

 

46.

Громадська організація Білоцерківський “Аероклуб «Пілот”

Дрофа А.Г.

47.

Громадська організація “Білоцер-ківське філософське товариство” БФТ)

Ярмола О.В.

 

48.

Громадська організація – Клуб офіцерів “Честь”

Забарський В.Ш.

49.

Білоцерківська міська громадська організація “Сервісно-консульта-тивний центр житлово-комунального господарства”

Труфанов Ю.І.

 

50.

Білоцерківська міська громадська організація “Міський союз споживачів”

Маршалок В.А.

 

51.

Білоцерківська міська громадська організація «Асоціація перевізників Білої Церкви»

Косоротов В.В.

 

52.

Клуб ветеранів і аматорів велоруху “Спартак”

Гетьман В.Г.

53.

Рада ветеранів фізичної культури і спорту

Коваленко М.В.

54.

Клуб любителів бігу

Кириленко Н.Р.

55.

Міський туристичний клуб “Обрій”

Кравченко М.Г.

56.

Білоцерківський міський спортклуб “Саньда”

Пенежко І.М.

57.

Асоціація карате і айкідо міста Біла Церква

Краєвський В.Б.

58.

Волейбольний спортивний клуб “Приват-Рось”

Васьковський О.І.

59.

Фізкультурно-спортивна громадська організація спортивного клубу “Команда”

Бродовський Р.І.

 

60.

Асоціація традиційного карате-до м. Біла Церква

Брунько С.В.

61.

Спортивна громадська організація “Білоцерківський Альпклуб”

Сільченко Ю.І.

 

62.

Федерація шахів міста Біла Церква

Кириченко В.М.

63.

Громадська організація “Спортивний клуб “Каменяр”

Марченко О.О.

64.

Клуб спортивного танцю “Фантазія” м. Біла Церква (КСТ)

Пелих В.С.

65.

Міська громадська організація “Сахаджа йога”

Недашковська Н.В.

66.

Білоцерківська міська громадська організація «Клуб боксу “Ринг” імені двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта П.Р.Поповича»

Гламазда В.М.

 

67.

Білоцерківська міська громадська організація спортивний клуб “Борей”

Боєв В.А.

 

68.

Білоцерківська міська громадська організація спортивно-туристичний молодіжний клуб “Роток”

Хейлик А.К.

 

69.

Білоцерківський міський Айкідо-клуб “Триєдинство”

Пересунько К.В.

70.

Білоцерківська міська громадська організація “Авіаційно-спортивний клуб “Алькор”

Бричка К.П.

71.

Білоцерківська міська громадська організація більярдного спорту

Титаренко В.М.

72.

Білоцерківська міська громадська організація “Федерація тенісу Білої Церкви”

Пащенко В.М.

 

73.

Білоцерківський міський футбольний клуб “Рось”

Наумчук В.М.

74.

Громадська організація федерації фітнесу та бодібілдінгу м. Білої Церкви

Чепурченко В.П.

 

75.

Громадська організація “Футбольний клуб “Рось -Рігонда” міста Біла Церква

Челноков С.Д.

 

76.

Білоцерківська міська громадська організація “Спортивний мотоклуб “Альпін”

Косолапов С.Ю.

 

77.

Білоцерківська міська громадська організація “Футбольний клуб “Біла Церква”

Боярчук В.М.

78.

 

Білоцерківська міська громадська організація “Спортивний-туристичний клуб “Планета”

Марченков В.О.

79.

Білоцерківська міська громадська організація “Професіонали та сподвижники здоров'я”

Голик В.В.

80.

Білоцерківська міська громадська організація “Боксерський клуб “Дригало”

Дригало В.А.

 

81.

Білоцерківська міська громадська організація “Спортивно-оздоровчий плавальний клуб “Ламантин”

Проценко В.О.

 

82.

Білоцерківська міська громадська орга-нізація “Федерація вільної боротьби”

Падалець М.А.

83.

Білоцерківська міська громадська організація “Спортивний клуб “Єдиноборство”

Кирилюк В.М.

84.

Білоцерківська міська громадська організація “Білоцерківський баскетбольний клуб”

Тарасенко К. А.

85.

Білоцерківська міська громадська організація “Білоцерківська федерація спортивного туризму ”

Хоменко П.А.

 

86.

Білоцерківська міська громадська організація “Клуб любителів волейболу «Ліберо»

Антонюк М.А.

 

87.

Білоцерківська міська громадська організація «Спортивний клуб «Освіта»

Савінчева Л.П.

88.

Білоцерківська міська громадська організація «Спортивно –туристичний клуб «Амфібія»

Шульга В.В.

89.

Білоцерківська міська громадська організація Федерація боксу України

Марченко О.О.

90.

Білоцерківська громадська організація інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля

Іванов М.І.

91.

Білоцерківська міська громадська організація “Діти Чорнобиля”

Шишковський П.В.

92.

Білоцерківська міська громадська організація “Рада жінок Чорнобиля”

Фуголь Г.П.

93

Білоцерківська міська громадська організація “Ветерани Чорнобиля”

Гаган М.П.

94.

Білоцерківське міське творче об’єднання “Камерний оркестр “Віола”

Пахолюк І.І.

95.

Товариство охорони старожитностей Київщини

Чернецький Є.А.

96.

Фонд “Творча ініціатива”

Панько В.І.

97.

Громадська організація Центр творчих ініціатив

Скоріченко В.П.

98.

Білоцерківський Християнський центр “Ковчег”

Дзигунський В.П.

99.

Білоцерківське міське товариство “Знання”

Кононський О.І.

100.

Громадське творче об’єднання “Арт”

Гололобова О.М.

101.

Білоцерківська міська громадська організація “Центр мистецтв та духовної культури – «Образ»

Шатунов В.М

 

102.

Білоцерківська міська громадська організація “Ліга культури – Білоцерківщини”

Іванова Л. В

103.

Білоцерківська міська громадська організація «Асоціація педагогів-християн»

Нестеров О.В.

104.

Білоцерківський міський “Орден милосердя”

Яценко Л.С.

105.

Білоцерківська міська спілка багатодітних сімей “Ладушка”

Дроздова Т.Б.

106.

Білоцерківське добровільне товариство незаконно репресованих

 

Коломієць В.О.

107.

Білоцерківська міська громадська організація “Центр краси, здоров’я та захисту природи”

Ніколенко Л.І.

 

108.

Асоціація соціальної реабілітації і допомоги вивільненим з місць позбавлення волі та сім’ям засуджених “Альтернатива”

Полянська Л.В.

 

109.

Громадське об’єднання вкладників кредитної спілки “Пінгвін” – “Захист”

 

Коробан В.К.

 

110.

Регіональний комітет кредиторів ЗАКБ “Лісбанк”

Данчук В.В.

 

111.

Білоцерківський клуб колекціонерів

Євпак О.В.

112.

Білоцерківська міська громадська організація “Суспільна амністія”

Борисенко Б.Ф.

113.

Білоцерківська міська асоціація по сприянню діяльності правоохоронними органами “Захист”

Бондаренко В.М.

 

114.

Громадська організація Білоцерківського міського комітету захисту Конституційних прав і свобод громадян України “Правозахист”

Шевченко Г.М.

 

115.

Громадська організація “Служба порятунку” м. Біла Церква

Швачко В.В.

 

116.

Культурологічна громадська спілка “Повнота”

Чиркін Г.М.

117.

Білоцерківська міська “Спілка вкладників, споживачів”

Усенко Н.М.

118.

Білоцерківська міська громадська організація “Громадський комітет сприяння реалізації конституційного права людини та правову допомогу”

Рокицький В.І.

 

119.

Білоцерківська міська спілка товариства садівників і городників

Степанський С.А.

120.

Білоцерківська міська організація роботодавців

Зорін М.Л.

121.

Білоцерківська міська громадська організація “За нашу Україну”

Кравець А.І.

122.

Білоцерківська міська громадська організація “Білоцерківська Січ м.. Семена Палія”

Дрофа А.Г.

 

123.

Білоцерківська міська громадська організація “Рідна земля”

Однорог Т.М.

 

124.

Білоцерківська міська громадська організація “Біла Церква – наш дім”

Лєонов А. С.

 

125.

Білоцерківська міська громадська організація “Спілка неповних та багатодітних сімей “Ластівонька”

Мустафаєва О.В.

126.

Білоцерківська міська громадська організація “Правова єдність “

Бурлака С.І.

127.

Білоцерківська міська громадська організація “ Побут“

Дебелий І,Д

128.

Білоцерківська міська громадська організація “Кінологічний клуб “Юр’їв – град”

Федотова О. Б.

 

129.

Білоцерківська міська громадська організація “Автоклуб”

Стороженко С. Ф.

130.

Білоцерківська міська громадська організація “Рибальський клуб –Юрївська Рось ”

 

Богданець М.І.

131.

Білоцерківська міська громадська організація “Центр розвитку громадських ініціатив ”

 

Соколенко Н.А

 

132.

Білоцерківська міська громадська організація “Громадська єдність ”

 

Безлущенко С.І.

133.

Білоцерківська міська громадська організація «Товариство захисту тварин «Чотири лапи»

Панченко В.І.

 

134.

Білоцерківська міська громадська організація «Білоцерківці»

Красножон П.І.

135.

Білоцерківська міська громадська організація «За волю»

Юр’єв О.І.

136.

Білоцерківська міська громадська організація «Фан-клуб футбольного клубу «Динамо»(м.Київ)»

Коча І.Ю.

 

 

137.

Білоцерківська міська громадська організація «Спілка ветеранів-десантників»

Поліщук В.С.

 

138.

Білоцерківська міська громадська організація «Товариство захисту безпритульних тварин «Добрі руки»

Акінфеєва Н.В.

 

139.

Білоцерківська міська громадська організація «Ветерани органів внутрішніх справ»

Шокало А.К.

 

 

Легалізовані шляхом повідомлення

140.

Білоцерківська міська організація “Білоцерківське товариство “Циганські зорі”

Данілкін О.О.

 

141.

Білоцерківська міська громадська організація “Центр польської освіти і культури”

Троцький С.Б.

 

142.

Білоцерківська міська громадська організація “Православна спадщина”

Усатий Р.В.

 

143.

Громадська організація Товариство Анонімних Алкоголіків

Корота Є.В.

144.

Білоцерківська громадська організація “Колективна лінія успіху в бізнесі”

Коганова О.В.

145.

Білоцерківське міське громадське об'єднання “Взаємодія”

Кривошеїн Г.М.

146.

Білоцерківська міська громадська організація “Громадський комітет по контролю за якістю надання комунальних послуг”

Сириця С.О.

 

147.

Білоцерківська міська громадська організація “Центр захисту прав підприємців ” Регіони-гарант ”

Тихо ступ В.П.

 

148.

Білоцерківська міська громадська організація «Білоцерківське рицарське коло»

Чернецький Є.А.

149.

Білоцерківська міська громадська організація «Фронт змін»

Мороз П.М.

150.

Білоцерківська міська громадська організація «За Януковича»

Гламазда В.М.

 

 

Місцеві осередки

(всіх рівнів)

1.

Білоцерківське міське відділення Всеукраїнської організації “Руський рух України”

Вареник Н.В.

 

2.

Білоцерківське представництво молодіжної організації  Спілки офіцерів України “Сокіл”

Біленький О.Ю.

 

3.

Білоцерківський міський комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України

Чернецька Ю.Ю.

 

4.

Білоцерківська міська організація Соціалістичного конгресу молоді

Сириця С.О.

 

5.

Білоцерківська міська громадська організація “Українська соціал-демократична молодь”

Коча І.Ю.

 

6.

Білоцерківська міська молодіжна громадська організація Всеукраїн - ської молодіжної громадської організації “Союз молоді регіонів України”

Бойко В.В.

 

7

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації  «Молода Просвіта»

Климчик К.М

 

8.

Білоцерківський січовий курінь імені Богдана Хмельницького Українського дитячо-юнацького товариства “Січ”

Пантюшенко В.М.

9.

Білоцерківська міська організація Спілки піонерських організацій України

Гутник В.Д.

 

10.

Білоцерківська міська організація жінок – трудівниць “За майбутнє дітей України”

Вареник Н.В.

 

11.

Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнського жіночого народно-демократичного об'єднання “Дія”

Шиманська О.О.

 

12.

Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Косоротов В.В.

 

13.

Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України

 

Волощенко В.Д.

 

14.

Білоцерківська організація Всеукраїнського об'єднання ветеранів

Бондаренко М.В.

15.

Білоцерківська міська  громадська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни та Збройних Сил.

Степура А.М.

 

16.

Білоцерківська організація Спілки архітекторів України (БОСАУ)

Дубік А.С.

17.

Білоцерківське міське відділення Української Асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців

Дрон В.Й.

 

18.

Білоцерківське міське відділення собаківництва Кінологічної спілки України

Шевченко М.Б.

 

19.

Білоцерківський центр Спілки підприємців, малих, середніх та приватизованих підприємств України

Повалій О.М.

 

20.

Білоцерківське територіальне відділення Кінологічної спілки України

Білявський В.В.

 

21.

Білоцерківська міська громадська організація Товариства сприяння оборони України

Габлюк А.В.

 

22.

Товариство сприяння обороні України (ТСО України)

Кучерук О.Ф.

23.

Білоцерківська міська рада Фізкультурно-спортивного товариства “України”

Зінченко С.В

 

24.

Білоцерківська міська федерація футболу

Савчук В. П.

25.

Білоцерківська міська федерація пауерліфтингу

Ємельянович А.О.

26.

Білоцерківська міська організація Спортивного товариства “Спартак” профспілок України

Курафєєв М.В.

27.

Білоцерківська регіональна організація “Союз Чорнобиль України”

Копачевська Т.І.

28.

Білоцерківська міська громадська організація ВГО «Спілка інвалідів-учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Беник Д.І.

 

29.

Первинна організація творчої науково-технічної Спілки будівельників України колективного підприємства ДБК “Винахідник”

Іваницький І.Н.

 

30.

Білоцерківська міська організація Товариства винахідників і раціоналізаторів

Грабовський А.О.

 

31

Білоцерківське міськрайонне об'єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка

Іванців В.П.

 

32

Білоцерківський міський осередок Організації українських націоналістів

 

Свиридюк А.Г.

33.

Білоцерківська міська організація Товариства Червоного Хреста України

 

Кожедуб Г.І.

 

34.

Білоцерківська міська організація Комітету виборців України

 

Кривошеїн Г.М.

 

35.

Білоцерківське міське відділення міжнародної громадської організації “Міжнародного товариства прав людини – Українська секція”

Манич І.Д.

 

36.

Білоцерківська філія “Центр-Рось” відділення Міжнародної асоціації ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю “Центр” у Київській області

Скопич В.В.

 

37.

Білоцерківський міський комітет сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших закордонних країнах

Казакова Г.С.

 

38.

Білоцерківське міське відділення Асоціації фахівців з нерухомості-рієлторів України

 

Ніколаєва А.М .

 

39.

Білоцерківське міське відділення Української секції Міжнародної поліцейської асоціації

Замашнюк М.М

 

40.

Білоцерківська міський осередок  Всеукраїнської громадської організації «Товариство відродження української нації»

Заєць Р.В.

 

 

Легалізовані шляхом повідомлення

41.

Білоцерківська міська молодіжна народно-демократична організація “Ліга молоді”

Кучеренко В.Ю.

 

42.

Білоцерківська міська  громадська організація Всеукраїнської молодіжної громадської  організації “Союз молодих соціалістів”

Кузеріна О.Є.

 

43.

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус»

Карпова О.О.

44.

Білоцерківська міська молодіжна  громадська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода»

Пензарєв О.Я.

 

45.

Білоцерківський осередок Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги

Мочалова Л.М.

 

46.

Білоцерківська організація Союзу жінок України “За майбутнє України”

Тенетюха А.В.

47.

Білоцерківське міське відділення Всеукраїнської громадської жіночої організації “Дар життя”

Кукса Л.М.

 

48.

Білоцерківська міська громадська організація Міжнародної організації “Жіноча громада”

Старінська Т.І.

49.

Білоцерківське міське відділення Української спілки малолітніх в'язнів фашизму

Іванова Л.Г.

 

50.

Білоцерківський міський осередок Міжнародної громадської організації “Міжнародна федерація прав водіїв”

Нізовцев М.О.

 

51.

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність»

 

Нізовцев М.О.

 

52.

Білоцерківська міська  громадська організація Всеукраїнської  громадської  організації “Клуб органічного землеробства”

Бородань М.П.

53.

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Національний комітет по боротьбі з корупцією»

 

Вовчук.В.В.

54.

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації “Антикримінальний вибір

 

Цвіров В.В

55.

Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації «Федерація спортивного покеру України»

 

Павленко М.О.

 

5)                 Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації

 

Назва фонду

П.І.Б. Керівника, телефон

Адреса розміщення

1

Представництво Всеукраїнської благодійної організації інвалідів та пенсионерів "Обличчям до істини"

Редчиць Віктор Андрійович

м. Біла Церква, вул.Інтендантська,

8а кв.9

2

Білоцерківське містке відділення міжнародного благодійного фонду  "Сприяння розвитку медицини"

Щоткевич Олексій Михайлович

м. Біла Церква, вул.Калініна,3

3

Білоцерківське відділення Міжнородного благодійного фонду "Допомога дітям Чорнобиля"

Іванова

Олена Георгієвна

м. Біла Церква, вул.Леваневського,

40

4

Відділення міжнародного благодійного фонду ім. Святої Ксенії Петербурзької в м.Біла Церква Київської області України

Шумова Любов Іванівна

м. Біла Церква, б-р Перемоги,167,кв.23

5

Білоцерківське Регіональне відділення Міжнародного благодійного фонду Милосердя ім.пана Хлистюка

Котелянець Петро Олександрович

м.Біла Церква, вул.Я.Мудрого,

50,кв.9

6

Білоцерківське міське відділення Міжнародного благодійного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля

Міщенко Петро Пантелеймо-нович

м. Біла Церква,

вул. Л.Курбаса,3

7

Білоцерківське відділенння Міжнародного благодійного екологічного фонду "Воскресіння"

Ковальчук І.

м. Біла Церква, вул.Брестська,32

8

Благодійний фонд "Благовіст"

Чередниченко Ганна Павлівна

м. Біла Церква, вул.Щорса,67а, кв.72

9

Благодійний фонд ім.Леся Курбаса

Фадеєв Володимир Олександрович

м. Біла Церква, пров.Клубний,1

10

Благодійний фонд "Білоцерківщина"

Данилевич Анатолій Володимиро-вич

м. Біла Церква,

бул. 50 річчя Перемоги,99

11

Благодійний фонд захисту пенсионерів

Лиховий Микола Олексійович

м. Біла Церква, вул.Славіна,3

12

Членська благодійна організація спортивний клуб "Будо"

Дем’янцев Василь Іванович

м.Біла Церква, вул.Привокзальна,3

13

Благодійний фонд "Жива надія"

Гапоненко Алла Павлівна

м. Біла Церква,

б-р 50 років Перемоги,60,кв.18

14

Благодійний спортивний фонд "Майдан-Спорт"

Майданик Олександр Сергійович

м. Біла Церква, вул.Логінова,39/2

15

Благодійний фонд соціальної реабілітації "Воскресіння"

Губатий Степан Левкович

м. Біла Церква, вул.Томиліська 50/1,кв.208

16

Білоцерківський міський благодійний фонд сприяння розвитку  дитячого, юнацького та молодіжного футболу

Тютюнник Іван Федорович

м. Біла Церква, вул.Я.Мудрого,54

17

Білоцеркіцвська благодійна організація "Рух за здоровий спосіб життя"

Мельник

Надія Григорівна

м. Біла Церква, вул.Л.Курбаса,3

18

Благодійний фонд соціальної реабілітації "Вихід"

Гавага

Андрій Іванович

м. Біла Церква, вул.Південна,

25,кв.2

19

Білоцерківська міська благодійна організація "Пенсіонер"

Кривошеїн Георгій Миколайович

м. Біла Церква, вул.Леваневського,

59,кв.30

20

Білоцерківська благодійна організація соціальної допомоги жінкам "Роса"

Бобрик Олександр Володимиро-вич

м. Біла Церква, вул.А.Вула,4,кв.57

21

Білоцерківський регіональний благодійний фонд "Сприяння"

Челноков Сергій Дмитрович

м. Біла Церква, вул.Гординського,

36

22

Міськрайонний благодійний фонд "Молодість серця"

Боженко Леонід Олександрович

м. Біла Церква, вул.Шевченка,7

23

Благодійний фонд ім.святого Сергія Радонежського

Пархоменко Сергій Вікторович

м. Біла Церква вул.8-го Березня,9

24

Білоцерківський  благодійний фонд "Віта"

Пугач

Віталій Павлович

м. Біла Церква, вул.Шаумяна,17

25

Приватний благодійний фонд "Дріада"

Терещенко Людмила Іванівна

м. Біла Церква б-р Олександрійський,

125,кв.215

26

Білоцерківська міська благодійна організація "Асоціація чорнобильців 4ї категорії"

Степашкіна Раїса Василівна

м. Біла Церква, вул.Молодіжна,

8,кв.13

27

Благодійний фонд "Регіон"

Мартак Володимир Родіонович

м. Біла Церква, вул.Павлюченко,

51,кв.8

28

Білоцерківський міський благодійний фонд "Добро"

Росоха

Віктор Йосипович

м.Біла Церква, вул.Я.Мудрого,

48,кв.92

29

Білоцерківський міський благодійний фонд "Пам"ять загиблим байкерам"

Попович

Юрій Васильович

м.Біла Церква., вул.Запорізька,6

30

Благодійний фонд "Сокіл"

Степанський Сергій Анатолієвич

м.Біла Церква, вул.Турчанінова,

29,кв.4

31

Благодійний фонд "Мрія"

Марченко Василь Володимиро-вич

м.Біла Церква, вул.М"ясна,9

32

Благодійна організація "Альфа лайф"

Ганіченко Олена Юріївна

м.Біла Церква, пров,Челюскіна,8, т.3-27-09

33

Благодійний фонд "Юр"їв"

Шептицькі Маріанна Іванівна

м.Біла Церква, вул..Шолом-Алейхема,21,кв.45

34

Благодійний фонд "Фонд сприяння розвитку культури та спорту Олександра Майданика"

Майданик Олександр Сергійович

м.Біла Церква, вул..Партизанська,35,кв.27,т.6-30-04

35

Благодійна організація "Благодійний фонд "Бєл-Сталь"

Алі Мохаммад Хані Омран

м.Біла Церква,

вул..Леваневського, 66а

36

Білоцерківська благодійна організація "Мати і  дитина"

Ткаленко  Олександра Василівна

м.Біла Церква,вул.Чуйкова,2, кім.2

37

Білоцерківське відділення Міжнародного благодій-ного фонду "Варнава"

Гапоненко Володимир Федорович

м.Біла Церква, пров.Челюскіна,8

38

Білоцерківська благодійна організація "Надія дітям України"

Прищепчук Геннадій Іванович

м.Біла Церква, вул.Січневий прорив,3,кв.69

39

Білоцерківський міський благодійний фонд право-славного розвитку суспільства

Коверда

Вадим Миколайович

м.Біла Церква, 2 Партизанський пров., 11

40

Блвгодійна організація "Ковчег"

Задорожна Наталія Олександрівна

м.Біла Церква, вул..Декабристів,

5,кв.39

41

Благодійний фонд Допомо-га потерпілим дітям"

Дубовий Роман Володимирович

м .Біла Церква, Торгова площа,5

42

Білоцерківський районий длагодійний фонд "Надія"

Мамалига Олександр Дмитрович

м.Біла Церква, вул.Славіна.5,кв.99,            т.4-07-12

43

Благодійний фонд "Святого Миколая"

Нечипоренко Олег Іванович

м.Біла Церква, вул. Нова,5,кв.28,   т.5-94-39

44

Відділення Міжнародного благодійного Фонду імені Святої Ксенії Петербурзької у Білоцерківському районі Київської області України

Ширін Володимир Олександрович

м.Біла Церква,

б-р  50 річчя Перемоги,167,кв.23

45

Благодійний фонд «Університет – майбутнє України»

Карпенко Анатолій Миколайович

м.Біла Церква,

вул.Київське шосе 6

6) Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації

№ п/п

Назва

П.І.Б.

керівника,

телефон

Кількість членів

1

Українське товариство російської культури «Русь» м. Біла Церква

Шарова

Тетяна Миколаївна, пенсіонер,

т. 6-32-19

164

2

Білоцерківська міська громадська організація “Товариство єврейської культури ім. Шолом-Алейхема”

Мураховський Броніслав Семенович, пенсіонер

р.т.  39-97-91

800

3

Товариство німців м. Біла Церква «Відродження»

Пащенко

Ольга Олександрівна помічник депутата міської ради

т. 5-15-66,

т.д.39-51-63

86

4

Товариство польської культури ім. З.Красинського

Хоменко

Олена Віталіївна зав. відділом аналітики Центру «Медінстат»

т.д. 6-46-53

209

5

Культурно-просвітницьке товариство молдован

Мартиненко

Надія Дмитрівна

11

6

Громадська організація культурно-просвітницького товариства греків м. Біла Церква «Елада»

Вареник

Наталія Володимирівна, перебуває на творчій роботі,

т.д. 5-22-57

53

7

Громадська організація Білоцерківської національ­но-культурної спілки "Слов'янка"

Кубікова

Тетяна Леонідівна,

т. р. 7-26-02

400

8

Білоцерківське міське відділення Всеукраїнської громадської організації "Руський рух України"

Вареник

Наталія Володимирівна, перебуває на творчій роботі,  т. д. 5-22-57

156

9

Білоцерківська міська організація "Білоцерківське ромське товариство "Циганські зорі"

Данилкін

Олексій Олександрович, перебуває на творчій роботі,  т. д. 5-31-82

 

10

Білоцерківська міська громадська організація „Центр польської освіти і культури


Троцький

Станіслав Броніславович

т. д. 7-38-98

18

 

.Засоби масової інформації

Вид та НАЗВА ЗМІ:

Газети, радіо, телебачення, електронні ЗМІ

Засновник (співзасновник)

Періо-дич-ність вихо-ду

Мова видання

Тираж

Адреса ЗМІ

1

Білоцерківська міськрайонна газета "Громадська думка"

Білоцерківська міська рада, журналістський колектив редакції

 

1 раз на тиждень

українська

4710

б-р 50-річчя Перемоги, 60

2

Регіональна газета Надросся "Замкова гора"

Білоцерківська міська і районна ради, райдержадміністрація, журналістський колектив редакції

1 раз на тиждень

українська

 

3400

вул. Богдана Хмельницького, 7

3

Громадсько-політична газета Київщини "Юр'ївська земля"

Директор ПП «Редакція газети «Юр’ївська земля»

Голос А.Ф.

1 раз на

тиждень

українська, російська

5000

б-р 50-річчя Перемоги, 22

4

Загальнополітична обласна газета "Новини Надросся"

ТОВ «Новини Київщини»

1 раз на тиждень

українська, російська

42000

вул. Я. Мудрого,17

5

Щотижнева газета "Сім'я"

ТОВ «Камертон»

1 раз на тиждень

українська, російська

4700

Торгова площа, 16

6

Рекламно-інформаційний тижневик "Гриф"

Рабенок В.Б.

1 раз на тиждень

українська, російська

8000

вул. Я. Мудрого,10

7

Всеукраїнська громадсько-політична газета "Копейка"

ПП «Біком»

2 рази на тиждень

українська, російська

26000\

37000

вул. Логінова,39/2.

8

Регіональний рекламно-інформаційний тижневик  "Майдан-Брок"

 

ТОВ «РІА «БЛІЦ»

1 раз на тиждень

українська, російська

7500

вул.Гагаріна, 5 , офіс22

9

Інформаційно –рекламний тижневик

м. Біла Церква та регіону “Тема”

 

ТОВ «РІА «БЛІЦ»

1 раз на тиждень

українська, російська

6000

вул.Гагаріна, 5 , офіс22

10

Рекламно-інформаційний журнал

"Наш городок"

 

ТОВ «РІА «БЛІЦ»

1 раз на тиждень

українська, російська

9000

вул.Гагаріна, 5 , офіс22

11

«Главная газета»ТОВ Ньюз Медіа Груп»

 

ТОВ «Ньюз Медіа Груп»

 

1 раз на тиждень

російська

10000

вул.. Леваневсько-го,85,к.9

12

Обласна газета «Новини Київщини. UA»

 

ТОВ «Інформаційний альянс»

1 раз на тиждень

українська, російська

65000

Б-р 50- р. Перемоги, 107

13

Обласна газета "Спортивна Київщина"

Управління з питань фізичної культури та спорту Київської обласної державної адміністрації

 

1 раз на тиждень

українська

 

 

вул.. Л. Курбаса, 3

14

Всеукраїнська громадсько – політична газета “Соборна Київщина”

Салівон М. І.

2 рази на місяць

українська

 

 

вул. Я.Мудрого,2

15.

Громадсько –політична газета «Біла Церква –наш дім»

Білоцерківська міська громадська організація «Біла Церква – наш дім»

1 раз на місяць

українська, російська

15000

Привокзаль-на площа, 32а

16.

Інформаційний бюлетень благодійного фонду “ Бєл - Сталь”-

„Новини Бєл - Сталь”

 

Білоцерківсь-кий сталепро-катний завод, благодійний фонд «Бєл-Сталь»

1 раз на місяць

українська, російська

 

5000

вул.. Леваневсько-го,85,к.10

17.

Міська газета «Парк відпочинку»

ТОВ «Білоцерківський парк культури та відпочинку»

1 раз на тиждень

українська, російська

500

Б-р 50- р. Перемоги,11

Електронні

№ п/п

Назва

Обсяг мовлення

Керівник ЗМІ

Адреса студії

1.

Редакція Білоцерківського міського радіомовлення

1 години 30 хвилин на тиждень

Головний редактор - Цейтліна Тетяна Валеріївна

 

вул. Партизанська, 18

2.

ТОВ Телерадіокомпанія "Крокус-1"

49 годин на тиждень

Виконавчий директор  - Ступак Юрій Іванович

Головний редактор -  Заїка Наталія Андріївна

 

вул.Фастівська,1

. Перелік виробничих підприємств міста

Назва підприємства

П.І.Б. керівника

Адреса та телефон

Форма власності

Вид діяльності

1

Колективне підприємство “Білоцерківхлібопродукт”

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова  правління

Шилов

Іван Петрович

09113 вул. Офіцерська, 6

6-32-25

Приватна

Виробництво борошна та крупяних виробів

2

Дочірнє підприємство ВАТ     „ Київхліб” “Білоцерківський хлібокомбінат”

E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор -

ЗаскальнийПетро Дмитрович

09117 вул. Голубина, 11

5-35-89,

5-32-61

Приватна

Виробництво хлібобулочних  та кондитерських виробів

3

БЦ ВП “Весна” УТОГ

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор -

ТюхтаЛюдмила Миколаївна

09117 вул. Урицького, 11

5-34-21,5-10-48

Приватна (підприємства заснова-ні на влас-ності об’єд-нання гро-мадян)

Виробництво швейних виробів (пошиття спецодягу)

4

Закрите акціонерне товариство фабрика ПТВ “Тосна”

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова правління

Дмитрієв

Денис Валерійович

09107 вул. Павліченко, 15

5-25-48,

5-14-25,

5-75-11

Приватна

Виробництво целблозно-паперових виробів ( патрони паперові)

5

Відкрите акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика”

E-mail:  bc-book @ ukr.net

Голова  правління

Дьомін

Борис Михайлович

09117 вул. Курбаса, 4

5-33-60,

5-26-18

Приватна

поліграфічна продукція (книжково-журнальна продукція)

6

Відкрите акціонерне товариство “Білоцерківська друкарня”

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова  правління

Голос

Анатолій Федорович

09100 бул. 50-р. Перемоги, 22а

5-10-50

5-16-18

Приватна

поліграфічна продукція (газети, книжково-журнальна продукція та інші поліграфічні послуги)

7

Закрите акціонерне товариство

“Росава”

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова  правління, ген.директор-

Рибачук

Роман Юрійович

09108 вул.  Леваневського, 91

5-54-39,                        33-77-19,                        7-41-56

Приватна

Виробництво автомобільних шин

8

Відкрите акціонерне товариство  “Білоцерківський завод ГТВ”E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова правління

КузмічоваСвітлана Володимирівна

09114 вул. Леваневського, 85

7-36-83

7-36-71

Приватна

Ремонт технологічного обладнання

9

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтер - ГТВ”

 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

Генеральний директорМануйлов

Сергій Васильович

 

09114 вул. Леваневського, 85

7-33-39

Приватна

Виробництво гумово-технічних виробів -формові та неформові вироби (клинові паси, рукава високого тиску, гумове покриття на залізничні та трамвайні переїзди)

 

10

ВАТ  „Будматеріали”

E-mail: budmabc @ ukr.net

Office @ cedla.biz.ua

Генеральний директор

Юр’єв О.І.

09109 вул. Київська, 52

5-23-85,

Приватна

керамічна цегла

та лицьова цегла

11

Відкрите акціонерне товариство

“БЦ завод ЗБК”

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

E-mail:  zbk@ zbk.сом.ua

Голова правління

Петришин

Василь

Іванович

09113 вул. Січневий прор, 39

34-06-52,         34-06-96

Приватна

Виробництво залізобетонних виробів  ( збірний залізобетон, залізо-бетонні конструкт-ції, електричні опори, плити перекриття

12

Колективне підприємство “Білоцерківбуд”

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

голова правління

Білоконь

Микола Борисович

 

 

09108 вул. Молодіжна, 25

7-62-22,

7-23-16

Приватна

Виробництво будівельних матеріалів  ( збірний залізобетон, товарний бетон, товарний розчин , товарна сітка)

13

Відкрите акціонерне товариство “Трібо”

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова правління

Іщенко Павло Дмитрович

09114 вул. Леваневського, 95   7-26-20,

7-53-99

Приватна

гальмівні накладки, фрикційні колодки, вирубні вироби

14.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Завод нестандартного обладнання і оснастки”

 

Директор -

Педченко

Валерій Миколайович

09107 вул. Глиняна, 15

5-91-91,

5-15-34

Приватна

Виготовлення металоконструкцій (кіоски, павільйони, огорожі  та ін. нестандартні вироби )

 

15.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Магнет”

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Директор -

Ясюк

Володимир Іванович

09117 вул. Мережна, 2

6-23-13 /14

6-92-62

Приватна

Виробництво іншого електричного устаткування

( магніти , головки динамічні

16.

ТОВ “Інструментальний завод”

 

Директор

Жуков Микола Григорович

09107 б-р                     1 Травня, 13

33-23-17,                

Приватна

оснастка технологічна

17.

ПП Білоцерківський  завод “Металіст”

 

Директор

Дейкун

Олексій Леонідович

09107 вул. Павліченко, 35

5-36-27

Приватна

Виготовлення господарчих товарів із оцинко-ваної сталі (Посуд оцинкований)

18.

ТОВ “Білоцерківський механічний завод”

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор –

Старун

Олег

Анатолійович

09114 вул. Леваневського, 87

7-96-10

Приватна

Обробка металу (оснастка технологічна, ремонт станків та обладнання, запас-тини до с/г техніки

19.

Відкрите акціонерне товариство “Техмашремонт”

 

E-mail:  leader-ai@ mail.ru

Голова правління

АнанійчукОлексій

Іванович

 

09108 вул. Леваневського, 87

7-33-94

Приватна

ремонт технологічного обладнання, виготовлення зап.частин до нього

 

20.

Відкрите акціонерне товариство “Білоцерківський електроремонтний завод”

 

Директор

Романюк

Василь Олександрович

09107 вул. Павліченко, 49

5-35-98,

5-32-65

Приватна

ремонт електричних двигунів, силових трансформаторів, генераторів

21.

Підприємство Білоцерківська  ВК № 35

Управління державного департаменту з питань покарань в Києві та Київськй області

 

Начальник –

Осіпов Олег Леонідович

 

09109 вул. Калініна, 16

5-12-05,

5-26-63

Державна

низьковольтна апаратура  (ящик розподільчий, механізми трансформа-

ції, випуск різнопланової продукції) запірний пристрій, вимикачі

 

22.

УВП УТОС

Центральне управління УТОС

Міністерство праці та соціальної політики

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Директор -

Савчук

Анатолій Анатолійович

 

09107 вул. П.Запорожця, 39

5-23-32

Приватна (підприємства засновані на власнос-ті об’єднан-ня грома-дян)

Випуск електровиробів (низьковольтна апаратура : розетки, вимикачі автоматичні, запобіжники)

23.

Державне підприємство Білоцерківський завод “Еталон”

 

Директор-

Ореховський

Олександр Петрович

09109 вул. Толстого, 40

6-13-07,

6-90-11

Державна

виробництво приладів (радіометричні прилади, газопаль-никові пристрої, автоматика “Факел”)

 

24.

Закрите акціонерне товариство НВФ “Ферокерам”

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Голова правління Сатін

Олександр Іванович

 

09112 вул. Фастівська, 23

6-25-45,

6-37-87

Приватна

електротехнічні вузли, феритові вироби

25.

Закрите акціонерне товариство “Білоцерківська ТЕЦ”

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Генеральний директор

Яринко Валерій Миколайович

 

09114 вул. П.Запорожця, 361

7-19-89,

7-71-86

Приватна

відпуск тепло-,  електроенергії

26.

КП БМР „БЦТМ”

(Комунальне підприємство  Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа”)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор -

БезукладніковВладислав Володимирович

 

09117 вул. Мережна, 3

6-31-55,

6-42-15

 

Кому-нальна

Постачання пару та гарячої води

27.

ТОВ СП “Бегленд”

E-mail:  tamerlan @ bel.com.ua

 

Генеральний директор -Почерніна

Ксенія Валеріївна

09112 вул. Славіна, 48 кв. 109

39-11-38

Приватна

виробництво тари із полімерних матеріалів

28.

ТОВ „Поліс”

E-mail: polis @magnus.kiev.ua

www. magnus.kiev.ua/- polis

Генеральний директор

Курцев

Дмитро

Вадимович

 

09100 Сквирське шосе, 20

5-12-13,

5-76-15

Приватна

Мясопереробне підприємство (Виробництво м’яса, ковбасних виробів, субпродуктів, м’ясних напівфабрикатів)

 

29.

ТОВ „Укр.Пак”

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.ukr-pak.ua

 

Генеральний директор –

Журавльов

Сергій

Олександрович

09117 вул. Гагаріна,37 а

39-06-05,

39-18-86

Приватна

Виробництво обладнання для харчової промисловості (упаковочне обладнання )

 

30.

ЗАТ Білоцерківський ювелірний завод

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор –

Волошин

Ігор

Станіславович

09112 вул. Фастівська,23

6-36-91,

6-01-43

Приватна

Виробництво ювелірних виробів

31.

ТОВ „Валтекс”

E-mail:

officee @ valtex .kiev. ua

Директор –

Жилко

Руслан

В’ячеславович

09117 вул. Гординського, 2

5-19-75,

5-19-70

Приватна

Виробництво робочого взуття, спецодягу

32..

ПП "Укрліттекстиль"

E-mail:

Директор-НікітченкоАндрій Миколайович

09117 вул. Підвальна 50

5-10-25

Приватна

Виробництво швейних виробів

33

ТОВ СКВ

E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Директор-

Климчук

Валерій Миколайович

 

09114 вул. Глиняна, 45б.

5-93-70,

5-93-79

Приватна

Виробництво плівки для трубопроводів, люків

34.

ПП "Комфортмеблі"

 

Директор

ШлапацькийВолодимир

Михайлович

 

09100 Гайок,4

34-46-88,

34-45-72

Приватна

Виробництво меблів

35.

ЗАТ "Хоуммейкерс-99"

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Генеральний директор-

Мусієнко

Інга Семенівна

09100 вул. Гоголя,19

39-25-11,

39-26-11

Приватна

Виробництво меблів

36

ТОВ "Міськбуд"

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Генеральний директор

ЧасновськийВолодимир

Іванович

09100 вул. Глиняна, 45а

5-90-05,

5-90-04

Приватна

Бетон, розчин, двері,

Вікна

 

37.

ТОВ ВФ "Рубікон"

E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Генеральний директор

КовальОлександр

Іванович

09100 вул. Леваневського,87

33-71-14,

7-20-82

Приватна

Виробництво машин та устаткування для металургії (Вироби з вулканічної гуми, вузли, деталі, запчастини)

38

ТОВ "Фірма "Галатея"

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор

Прімов

Микола

Олександрович

09100 вул. Фастівська,25

6-37-13,            34-77-34

Приватна

Виробництво пружин, каркасів

39

СП "Укрінтерм"

E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Генеральний директор

Мороз

Петро

Микитович

09100 вул. Сквирське шосе,37а

6-45-14,

6-14-25

Приватна

Опалювальне обладнан-ня (Виробництво котлів)

40.

ПП. „Гіпрон”

 

Директор

Борзак

Володимир Михайлович

09100  вул. Сквирське шосе,37а

34-48-26,

34-44-40

Приватна

Обробка металу  (Метало профіль,                металоконструкції

41.

Споживче товариство Виробнича фірма

„Агрореммаш”

 

Директор

Левенчук

Олександр Алімович

09100 вул. Сквирське шосе,29

6-2-13

Приватна

Виробництво сільгосптехніки (Грунтообробна техніка )

42.

ТОВ ДЦ"Меліто"

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Виконавчий директор

Фещук

Олег Ростиславович

 

09100 вул. Запорожця,361

7-82-14

Приватна

Поліграфічна діяльність

44.

ТОВ „Молочна країна”

 

Воловік

Олена Анатоліївна

09100 вул Вокзальна,22а

33-26-83

Приватна

Сир сичужний, молоко, продукти кисломолочні

45.

ТОВ „Інтер ЦВЗВ”

 

Директор –

Абражей

Олег Валентинович

09100 вул. Леваневського,85

7-19-12

Приватна

Переробка гумово-технічних відходів (Гумовотехнічні вироби )

46.

ТОВ  “Білоцерківський домобудівельний комбінат”

E-mail: N prim @ mail.ru

Резерв   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Генеральний директор-

Дрофа

Андрій Григорович

09113 вул.Сквирське шосе 194

6-02-14

Приватна

Будівництво.  Виробництво будівельних матеріалів (збірний залізобетон, товарний бетон,столярні вироби)

47.

КП КОР „Білоцерківводоканал”

E-mail:

Начальник-

Семеняк

Артем Олексійович

09109 вул. Сухоярська, 14

6-82-12

Кому-нальна

Збирання, очищення та розподілення води.

Збирання і оброблення стічних вод

(водопостачання та водовідведення)

 

Біографія

Статистика