Стан виконання Програми фінансового оздоровлення АТ "РОДОВІД БАНК" на 2010-2016 рр.,

Одним із болючих питань є стан виконання Програми фінансового оздоровлення              АТ "РОДОВІД БАНК" на 2010-2016 рр., затвердженої рішенням комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Враховуючи неодноразові звернення стурбованих вкладників, мною як народним депутатом України направлені депутатські запити на ім'я Прем'єр-міністра України та голови Національного банку України з проханням надати кваліфіковані роз’яснення, а саме:

1. Надати достовірну інформацію щодо подальшої долі АТ «РОДОВІД БАНК».

2. Повідомити, чи братиме держава участь у додатковій капіталізації банку.

3. Здійснити заходи реагування, передбачені законодавством України.

Національний банк, України  розглянувши запит, повідомив таке.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України "Про призначення тимчасової адміністрації у відкритому акціонерному товаристві "РОДОВІД БАНК" від 13.03.2009 № 138 у Публічному акціонерному товаристві "РОДОВІД БАНК" призначено тимчасову адміністрацію, яку було продовжено відповідними постановами Правління Національного банку України до 15.03.2011. Після закінчення дії тимчасової адміністрації в АТ "РОДОВІД БАНК" Національний банк мав прийняти рішення про припинення тимчасової адміністрації та поновлення діяльності банку або про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку.

Слід зазначити, що відповідно до вимог статті 83 Закону України "Про банки і банківську діяльність" тимчасовий адміністратор уживає заходів для відновлення діяльності банку відповідно до плану дій тимчасового адміністратора, а в разі призначення тимчасової адміністрації у зв'язку з погіршенням фінансового стану банку відповідно до програми фінансового оздоровлення банку.

На сьогодні в АТ "РОДОВІД БАНК" (власником якого на 99,99% є держава) діє Програма фінансового оздоровлення на 2010 - 2016 роки, затверджена рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 08.06.2010 № 374 зі змінами, яку надіслано до Міністерства фінансів України.

Пунктом 13 Порядку участі держави у капіталізації банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2008 №960, передбачено, що після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави в капіталізації АТ "РОДОВІД БАНК" Міністерство фінансів України має вживати заходів щодо здійснення контролю за діяльністю цього банку та виконання програми фінансового оздоровлення, яка з метою визначення її ефективності має бути попередньо схвалена Міністерством фінансів України.

Програмою передбачено відновлення діяльності АТ "РОДОВІД БАНК" до 16.09.2010 за умови здійснення державою його додаткової капіталізації протягом червня - серпня 2010 року, що дало б змогу, зокрема, відновити ліквідність і забезпечити виконання економічних нормативів, а також забезпечити досягнення планових показників діяльності АТ "РОДОВІД БАНК".

Незважаючи на неодноразові звернення Національного банку до Міністерства фінансів України щодо необхідності невідкладно вирішити питання про схвалення Програми в цілому та прийняття рішення про капіталізацію АТ "РОДОВІД БАНК", протягом шести місяців рішення щодо такої капіталізації не було внесено на розгляд Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків і не прийнято Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку з цим АТ "РОДОВІД БАНК" не виконує планових показників, передбачених Програмою, та протягом тривалого періоду діє в умовах дефіциту ліквідних активів, що не дає змоги самостійно забезпечити його платоспроможність, а тимчасовий адміністратор АТ "РОДОВІД БАНК" не має змоги самостійно забезпечити виконання Програми, остаточне рішення щодо участі держави в капіталізації АТ "РОДОВІД БАНК" має приймати Кабінет Міністрів України, тобто надання вичерпної відповіді на друге питання, зазначене у депутатському запиті, виходить за межі компетенції Національного банку.

Але від Кабінету Міністрів України вмотивована відповідь із зазначеного питання так і не надійшла.

Тому мною як народним депутатом України направлений повторний депутатський запит з таких питань:

1. Надати достовірну інформацію про те, чи зацікавлена держава у виконанні Програми фінансового оздоровлення АТ "РОДОВІД БАНК"?

2. Повідомити про конкретні заходи, які вживатиме держава для оздоровлення АТ "РОДОВІД БАНК".

3. Здійснити заходи реагування, передбачені законодавством України.

У відповіді, що надійшла за підписом Прем'єр - міністра України, зазначалося:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. № 580 "Про капіталізацію публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" держава взяла участь у капіталізації зазначеного банку.

Постановою Національного банку від 13 березня 2009 р. №138 призначено тимчасову адміністрацію в АТ "РОДОВІД БАНК", яка діє з 16 березня 2009 року.

Постановою Національного банку України від 14 березня 2011 р. № 60 в АТ "РОДОВІД БАНК" продовжено дію тимчасової адміністрації на строк, необхідний для фінансового оздоровлення банку, але не більш як до 15 вересня 2011 року.

На сьогодні АТ "РОДОВІД БАНК" перебуває у надкритичному стані. З урахуванням необхідності розв'язання в якомога коротший строк проблем банку, а також з метою збереження довіри населення до банківської системи і держави та захисту інтересів вкладників Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у капіталізації банків               17 березня 2011 р. схвалено стратегію діяльності капіталізованих банків, у тому числі АТ "РОДОВІД БАНК".

Зазначена стратегія узгоджена з Національним банком, експертами МВФ та Світового банку і передбачає переведення всіх депозитів АТ "Родовід Банк" разом із відповідним обсягом активів до державного банку. Найближчим часом зазначений механізм буде встановлено спільною постановою Кабінету Міністрів та Національного банку.

Що ж, подивимося як буде далі.

 

Біографія

Статистика