Соціальні гарантії працівників товариства ВАТ «Укртелеком»

Інформую Вас про стан виконання ще одного  з багатьох моїх депутатських запитів, а саме: встановити, чи забезпечуються соціальні гарантії працівників товариства ВАТ «Укртелеком» відповідно до Розпорядження КМУ № 1948-р від 12.10.2010 р. «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» під час можливого продажу новим власником ВАТ «Укртелеком» однієї з філій товариства, а саме 3G-підрозділу – Utel. (Про можливість прийняття такого рішення свідчить оголошення про проведення загальних зборів акціонерів товариства 14 червня 2011 року, у п. 14 Порядку денного якого передбачено розгляд питання: «Прийняття рішення про вчинення значного правочину»).

З цього приводу мною направлені депутатські запити на ім'я Прем’єр-міністра України, Голову Фонду Державного майна України та Генерального прокурора України.

У своїй відповіді Генеральна прокуратура повідомила, що цей документ направлено для вирішення керівнику Фонду Державного майна України, якому доручено організувати належну перевірку доводів, прийняти рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

А Генеральною прокуратурою України вирішення цього запиту взято на контроль.

У свою чергу Фонд Державного майна України відповів наступне:

Фонд державного майна України завершив продаж пакета акцій ВАТ «Укртелеком» розміром 92,791% статутного капіталу за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Конкурс проводився відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» від 12.10.2010 №1948-р та Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 №1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 №330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 №489 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за №1634/10233, із змінами і доповненнями до нього.

За результатами конкурсу переможцем затверджено товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ», з яким 11.03.2011р. було укладено договір купівлі - продажу   пакету  акцій   ВАТ   «Укртелеком» ,   в  який   згідно  із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Укртелеком» включено низку умов, зокрема: «Покупець зобов'язаний забезпечити у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

—   голосування до повного виконання умов договору купівлі-продажу на загальних зборах
акціонерів товариства «за» з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни
номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства, злиття, приєднання, поділу
виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна, а також забезпечити
голосування товариства під час вирішення зазначених питань у господарських товариствах, де
товариство володіє корпоративними правами таким же чином, виключно за умови отримання на
це попередньої згоди Фонду державного майна.

У разі неотримання згоди Фонду державного майна на день проведення загальних зборів акціонерів товариства із зазначених в абзаці першому цього підпункту питань покупець зобов'язаний голосувати «проти» збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства, злиття, приєднання, поділу, а також забезпечити голосування товариства під час вирішення зазначених питань у господарських товариствах, де товариство володіє корпоративними правами таким же чином.

Попереднє погодження з Фондом державного майна питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу необхідне у разі, коли частка власності покупця в статутному капіталі в результаті таких дій може зменшитися нижче 80 відсотків статутного капіталу;

—   недопущення продажу (відчуження) всього або значної частини майна
товариства до повного виконання умов договору купівлі-продажу без попередньої згоди Фонду
Державного майна. Значною частиною майна товариства вважається майно, ринкова вартість якого становить більш як 10 відсотків статутного капіталу товариства. Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з Фондом державного майна Цей підпункт не стосується відчуження майна,
яке здійснюється у рамках звичайної комерційної діяльності товариства.

Під відчуженням сторони договору розуміють вчинення будь-яких дій або укладення правочинів, наслідком яких буде зміна власника майна товариства, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна статутних капіталів інших господарських організацій».

До Фонду державного майна України не надходили пропозиції та матеріали від покупця з вищезазначених питань.

У III кварталі поточного року буде проведено перевірку дій покупця на відповідність умов договору, а також виконання зобов'язань у соціальній сфері діяльності.

Якщо покупцем будуть прийняті рішення, що суперечать умовам договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», Фондом державного майна України будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Дуже цікаво, чи буде все законно?

 

У свою чергу, шановні читачі, хочу звернути Вашу увагу на те, що народні депутати України від опозиційних фракцій неодноразово наголошували на необ’єктивному, упередженому та непрозорому здійсненню приватизації самого ВАТ «Укртелеком». Для припинення процесу розбазарювання державного майна народним депутатом України від фракції «БЮТ-Батьківщина» Бондаренком В.Д. було запропоновано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо об’єктів, які мають стратегічне значення для держави), реєстраційний номер 6399 (стенограма пленарного засідання від 16 лютого 2011 р.). Однак даний законопроект, як і більшість законопроектів, що пропонуються народними депутатами України від опозиційних фракцій, не знайшов належної підтримки у парламенті.

На сьогодні найбільше занепокоєння викликають наступні питання: на яких підставах підлягає продажу тільки-но приватизований об’єкт та яким чином будуть збережені соціальні й трудові гарантії колективу працівників ВАТ «Укртелеком» та його філії?

 

Біографія

Статистика