Вирішенні питання щодо виплати коштів за договорами довгострокового страхування колишнього Укрдержстраху Національною Акціонерною Страховою Компанією "Оранта".

Останнім часом до мене як до народного депутата України на особистих прийомах звертаються громадяни з проханням посприяти у вирішенні питання щодо виплати коштів за договорами довгострокового страхування колишнього Укрдержстраху Національною Акціонерною Страховою Компанією "Оранта".

На основі звернень громадян мною було надіслане депутатське звернення до Голови правління НАСК «Оранта» Пугачова І.Г.

З відповіді заступника Голови правління страхової компанії В. Грищенка можна зробити висновок, що у 2011 році компенсаційні виплати за довгостроковими договорами колишнього Укрдержстраху не проводилися у зв’язку з відсутністю відповідної Постанови Кабінету Міністрів України. Крім того, у Державному бюджеті України на 2011 рік кошти для компенсаційних виплат установам НАСК «Оранта» не передбачені взагалі.

Неодноразові звернення представників страхової компанії до відповідних органів державної влади з проханням втрутитися у ситуацію залишені без належного реагування.

На підставі цієї інформації мною направлено депутатське звернення на ім'я Президента України та оголошено депутатський запит на ім'я  Прем'єр-міністра України та Голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з проханням  розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо виплати коштів за договорами довгострокового страхування колишнього Укрдержстраху.

1. У відповіді Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зазначено таке: "Держфінпослуги є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, основними завданнями якої, відповідно до Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 157, є: проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг; розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг; здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг із додержанням законодавства в цій сфері; захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та їх припинення; узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринків фінансових послуг, розроблення і внесення пропозицій щодо його удосконалення; запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.

Треба зазначити, що зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, встановлюються на підставі Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України".

Таким чином, вирішити питання Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України не є можливим.

2. За дорученням Президента України та Кабінету Міністрів України мої депутатське звернення та запит надіслані до Міністерства фінансів України та отримана відповідь за підписом заступника міністра Рибака С.О. у якому зазначене наступне:

"Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень та страхових внесків, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, визначені Законом України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України».

Відповідно до статті 6 вказаного Закону компенсація громадянам України
втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно в грошовій
формі за рахунок Державного бюджету України на відповідний рік.

Водночас слід зазначити, що виконання державного бюджету за видатками у 2010 році проводилося в умовах надзвичайно складного наповнення дохідної частини державного бюджету, спричиненого кризовими явищами в економіці. Враховуючи те, що обсяг зобов'язань держави з повернення знецінених грошових заощаджень і страхових внесків надто великий, а фінансові ресурси держави обмежені, проведення компенсаційних виплат у наступних періодах може здійснюватися лише в межах фінансової спроможності держави.

З огляду на вищевикладені обставини питання включення видатків на проведення компенсаційних виплат до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» можливо розглядати лише у разі вишукання додаткових джерел наповнення бюджету.

Проте прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України   на 2011  рік» Кабінету Міністрів  України  доручено за результатами виконання Державного бюджету України за січень-червень 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, зокрема і на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень.

Питання відшкодування знецінених грошових заощаджень знаходиться під постійним контролем державних органів влади, однак його вирішення потребує певного часу."

Результати "постійного контролю" державних органів влади ми бачимо по сьогодні.

 

Біографія

Статистика